...wróć
LKJ Zabajka Ludowy Klub Jeździecki "Zabajka"
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, Zabajka 358
telefon/fax: (0,17) 851-77-11
strona WWW: www.zabajka.com
e-mail: lkj@zabajka.com

Propozycje Mistrzostw Amatorów w Rajdach Długodystansowych
Juniorów i Seniorów
Zabajka, 18-19 września 2004
1.Termin zawodów:18-19 września 2004
2.Miejsce zawodów:Ludowy Klub Jeździecki "Zabajka"
3.Zgłoszenia:ostateczne do 15.09.2004
wyłącznie na drukach przesłanych na fax: (0,17) 851-77-11 lub e-mail: lkj@zabajka.com z potwierdzeniem wpłaty na konto LKJ "Zabajka" opłaty organizacyjnej oraz opłaty za boksy i stanowiska:
Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski
85 9159 0000 2001 0009 9583 0001
Opłata organizacyjna: 50 zł od konia.
4.Program zawodów:
 
18 września 2004 (sobota)
PRZEGLĄD WETERYNARYJNYgodz. 15.00
ODPRAWA TECHNICZNAgodz. 19.00
19 września 2004 (niedziela)
Konkurs Nr 1 na dystansie 10 km, kat. L,
Konkurs Nr 2 na dystansie 20 km, kat. L - Mistrzostwa Amatorów Juniorów,
Konkurs Nr 3 na dystansie 39 km, kat. L - Mistrzostwa Amatorów Seniorów.
Start dnia 19 września 2004 roku.

Godzina startu, start wspólny lub indywidualny - podany zostanie na odprawie technicznej.
Bramka weterynaryjna na mecie. Tempo minimalne 10 km/h, wiek koni - ukończone 4 lata, maks. tętno 58/min. Czas przedstawienia konia do badania weterynaryjnego - 15 min.
Konkurs wygrywa zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów wg. zasad niżej podanych: punktowane są: odwodnienie, wypełnienie naczyń, perystaltyka i ruch.
Stosowana punktacja: A-5, AB-4, B-3, BC-2, C-1. Uzyskane punkty mnożone są przez współczynnik prędkości uzyskanej przez zawodnika. Przy równej liczbie punktów wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli dalej punkty są jednakowe, to wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za odwodnienie.
Po przejechaniu trasy konie badane są tylko jeden raz. Po przekroczeniu linii mety zawodnik ma 15 minut, aby tętno osiągnęło 58 uderzeń na minutę. W ciągu tego czasu w każdej chwili zawodnik może zgłosić gotowość konia do badania weterynaryjnego. Limit wagi nie obowiązuje
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - w strojach galowych po zakończeniu wszystkich konkursów 19 września 2004 roku.
5.Warunki rozgrywania zawodów:
 Wymagana dokumentacja dla zawodników i koni:
 • zaświadczenie lekarskie dla zawodników z przychodni sportowej,
 • dla zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach,
 • świadectwo zdrowia konia z potwierdzeniem ważnego i prawidłowego szczepienia grypy,
 • ubezpieczenie NW zawodników na czas zawodów.

W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym mocowaniem, wysokie buty lub niskie specjalne buty z płaskimi obcasami o wys. 1-2 cm. Jeżeli zawodnik korzysta z obuwia sportowego bez obcasów to muszą być zastosowane strzemiona z noskami zapewniające bezpieczeństwo. Jeżeli brak w/w obuwia to wymagana będzie jazda bez strzemion.
6.Stajnie:
 Boksy dla koni (25 szt.) - cena 50 zł - przygotowane od dnia 17 września od godz. 16.00 (rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
Stanowiska - cena 30 zł - przygotowane od dnia 17 września od godz.16.00.
Organizatorzy zapewniają ściółkę dla koni, pasza dla koni (treściwa i objętościowa) we własnym zakresie. Należy przywieść ze sobą wiadra lub żłoby.
Możliwość podłączenia do prądu - 20 zł.
Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed przeglądem weterynaryjnym. W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
Cisza nocna w stajni od godz. 22.00 - 6.00.
Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.-poż.
Prosimy o zaopatrzenie się w ciepłe derki dla koni.
7.Zakwaterowanie:
 Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy - noclegi na własny koszt.
Można dokonać rezerwacji w LKJ Zabajka (domki 2-sobowe, cena 12 zł od osoby, z własnymi śpiworami).
Hotel Lider Głogów Młp. ul. Piekarska 2, tel. (0,17) 851-70-25 - ceny od 50 zł za osobę dziennie.
Oaza Głogów Młp., tel. (0,17) 851-72-73 - ceny j.w.
Wyżywienie: We własnym zakresie w Barze MUSTANG na terenie zawodów.
8.Warunki techniczne - informacja o trasie:
  Trasa przebiega przez obszary leśne, tereny łąk, drogi polne i gminne.
Pętla o długości 10 km i 19,5 km.
Podłoże elastyczne. Około 300 m droga asfaltowa.
9.Klasyfikacja ogólna:
 
 • flots dla wszystkich startujących, którzy ukończyli rajd,
 • przewidywane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych konkursów,
 • dekoracja zwycięzców Mistrzostw medalami i wręczenie pucharów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia zawodów.
10.Miejsce i sposób losowania koni do startu
 Kolejność koni do startu zależna jest od kolejności zgłoszeń do zawodów i danych konkursów. Listy startowe ustala organizator.
11.Zebranie techniczne:18 września 2004 roku o godz. 19.00 w Barze Mustang na terenie LKJ Zabajka.
12.Organizator:Ludowy Klub Jeździecki Zabajka
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
Podkarpacki Związek Jeździecki w Rzeszowie
13.Uczestnictwo:sekcje i kluby zarejestrowane w PdkZJ,
członkowie OZHK
oraz zawodnicy nie zrzeszeni
14.Osoby oficjalne:
 Komisja sędziowska:
 Przewodniczący:Katarzyna Bącal
  Zofia Krzemieniecka
Marek Gibała
Ewa Brodecka-Nykiel
Roman Oręziak
Sylwia Morawiec
 Komisja weterynaryjna:Janusz Domiszewski
Tomasz Mrozowski
 Dyrektor zawodów:Tadeusz Szeliga, tel.(0,600)80-53-02
15.Informacje ogólne:
 
 • Odpowiedzialność:
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
 • Organizacja zawodów:
  W nadzwyczajnych okolicznościach nie przewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
 • Ubezpieczenie:
  Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
 • Wstęp do stajni:
  Poza osobami urzędowymi, prawo wstępu do stajni mają tylko: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
16.Listy startowe:
 Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wydrukowaniu) za zgodą Sędziego Głównego - 20 zł na rzecz LKJ Zabajka (nie dotyczy skreśleń koni z danego konkursu czy też zawodów).
17.Protesty i reklamacje (Art.65 Przepisów ogólnych PZJ)
 Każdy protest i reklamacja, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
 2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
 3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
 4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
 5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
 6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na
 7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
 8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową
 9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli -wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji -dotyczącej respektowania dobra konia.
 10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
Propozycje zatwierdzone przez Podkarpacki Związek Jeździecki w Rzeszowie w dniu 02.09.2004 r.