...wróć
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 843-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
Regionalne Halowe Zawody w Ujeżdżeniu
Hipodrom Wola Poznań, 27-28 marzec 2004

1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola,
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
telefon (0,61) 848-30-97
fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
2.Termin:27-28.03.2004 r.
3.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń ostatecznych 25.03.2004 r.
fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
4.Miejsce:Kryta Ujeżdżalnia, CWJ Hipodrom Wola
5.Zebranie
techniczne: 
27.03.2004 r. - godz. 9:30,
sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni.
Wpłaty za boksy i starty przyjmowane są do godz. 11:00 w sali konferencyjnej.
6.Program zawodów:
 27.03.2004 - początek godz. 10.00
Konkurs 1L - 3czworobok 20x60 m, dozwolone 2 starty na tym samym koniu
Konkurs 2P - 6czworobok 20x40 m
Konkurs 3P - 3czworobok 20x60 m
Konkurs 4N - 2czworobok 20x60 m
Konkurs 5N - 3czworobok 20x60 m

 28.03.2004 - początek godz. 9.30
Konkurs 6L - 3czworobok 20x60 m, dozwolone 2 starty na tym samym koniu
Konkurs 7P - 6czworobok 20x40 m
Konkurs 8P - 3czworobok 20x60 m
Konkurs 9N - 2czworobok 20x60 m
Konkurs 10N - 3czworobok 20x60 m
7.Dokumentacja:Kluby, zawodnicy i konie zgodnie z przepisami PZJ/WZJ.
8.Opłata:za 1 start konia: 30 zł
9.Nagrody:Organizator zapewnia flots dla koni.
10.Boksy:Organizator zabezpieczy pewną ilość boksów dla koni. Opłata za boks 30 zł.
11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe podczas zawodów.
12.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.