...wróć
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 848-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl

Regionalne Halowe Zawody w Skokach przez Przeszkody
Hipodrom Wola - Poznań, 23-24 październik 2004
1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola
60-415 Poznań, ul. Lutycka 34
telefon: (0,61) 848-30-97, fax: (0,61) 848-35-11,
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
2.Termin:23-24.10.2004
3.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń ostatecznych 22.10.2004
fax: (0,61) 848-35-11, e-mail: hipodrom@po.onet.pl
4.Miejsce:Kryta Ujeżdżalnia, CWJ Hipodrom Wola
5.Zebranie techniczne: 23.10.2004 - godz. 9.00, sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni.
Wpłaty za boksy i starty przyjmowane są 23/24.10.2004 od godz. 9.00 - 10.00
w sali konferencyjnej.
6.Program zawodów:
sobota, 23.10.2004
początek godz. 10.00konkurs nr 1kl. LL dokładności bez rozgrywki
 konkurs nr 2kl. L- seria A dokładności bez rozgrywki
- seria B z oceną stylu
konkurs nr 3kl. P zwykły art. 238.2.1
konkurs nr 4kl. N dwufazowy art. 274.5.3
konkurs nr 5kl. C dokładności
niedziela, 24.10.2004
początek godz. 10.00konkurs nr 6kl. LL dokładności bez rozgrywki
konkurs nr 7kl. L- seria A dokładności bez rozgrywki
- seria B z oceną stylu
konkurs nr 8kl. P dwufazowy art. 274 5.3
konkurs nr 9kl. N zwykły art. 238.2.1
konkurs nr 10kl. C dokładności art. 238.1.2
7.Dokumentacja:Kluby, zawodnicy i konie zgodnie z przepisami PZJ/WZJ.
8.Opłata:Za jeden start konia: 30 zł.
9.Nagrody:Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, flots dla koni. Nagrody pieniężne uzależnione od hojności sponsorów.
10.Boksy:Organizator zabezpieczy pewną ilość boksów dla koni. Opłata za boks piątek/niedziela 60 zł, sobota/niedziela 40 zł.
11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe podczas zawodów.
12.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.