...wróć
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 848-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl

Zawody Ogólnopolskie Oficjalne w Skokach przez Przeszkody
Hipodrom Wola - Poznań, 19-21 listopad 2004
1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.
60-415 Poznań, ul. Lutycka 34
telefon (0,61) 848-30-97, fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl, strona WWW: www.hipodromwola.pl
2.Termin:19-21 listopad 2004 r.
3.Miejsce:Nowa ujeżdżalnia na terenie CWJ Hipodrom Wola, adres jw.
4.Zapisy:Do 18 listopada 2004 do godz. 18.00, recepcja Hotelu Derby.
W przypadku późniejszego zapisania opłata startowa wzrośnie o 30%.
5.Zebranie techniczne:18 listopada 2004 godz. 20.00 - sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni
6.Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny:Tomasz Mossakowski
Członkowie:Aleksandra Jankowska,
Danuta Lech,
Karolina Sobczyńska
Sędzia PZJ:Wojciech Smudziński
Delegat Techniczny:Krzysztof Koziarowski
Gospodarz Toru:Łukasz Jankowski
7.Komisarz zawodów:Leszek Ciesielski
8.Lekarz weterynarii:Michał Grunwald
9.Lekarz medycyny:Kazimierz Mroczkowski
10.Skarbnik:Violetta Ferster
11.Dyrektor zawodów:Anna Michailidu
12.Program zawodów:
 Piątek 19.11.2004
godz. 9.00
Sobota 20.11.2004
godz. 9.00
Niedziela 21.11.2004
godz. 9.00
Runda Młodych Koni
5/6 letnie
Konkurs nr 1
klasa C
na styl konia 120/125
Konkurs nr 5
klasa C
na styl konia 120/125
Konkurs nr 9
klasa C
art. 274.5.3 125/130
25 najlepszych koni
Mała RundaKonkurs nr 2
klasa C
art. 274.5.3
Konkurs nr 6
klasa C zwykły
art.238.2.1
Konkurs nr 10
klasa C
art. 274.5.3
dozwolony start na 1 koniu
Runda JuniorskaKonkurs nr 3
klasa C zwykły
art. 238 2.1
Konkurs nr 7
klasa C
art. 274.5.3
Konkurs nr 11
klasa C
art. 238 2.2 z jedną rozgrywką
dozwolony start na 1 koniu
Duża RundaKonkurs nr 4
klasa CC-1
art. 274.5.3
Konkurs nr 8
klasa CC-1
art. 238.2.1
Konkurs nr 12 - GP
klasa CC-1/CC-1
art. 273.2.2 3.3.4.3
dozwolony start na 1 koniu powyżej 16
Konkurs pocieszenia
(po konkursie GP)
  Konkurs nr 13
klasa C z Jokerem
dozwolony start na 3 koniach
art. 269.5 zwykły
UWAGA!
W niedzielę każdy koń ma prawo startować 1 raz!
 
13.Dokumentacja Klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
14.Rezerwacja boksów, opłaty wpisowe i startowe.
 • boks dla konia: 200 zł za całe zawody, tj. 19-21.11.2004 r.
  w przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25 zł dziennie.
  Boksy nie opłacone w terminie nie będą rezerwowane.
 • opłaty wpisowe: 100 zł od konia
 • opłaty startowe: 1% od puli nagród w danym konkursie
 • opłata na program badań antydopingowych - 10 zł/ 1 koń
15.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń imiennych: 25.10.2004 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych: 05.11.2004 r.
wyłącznie na drukach PZJ - fax (0,61) 848-35-11)
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
 UWAGA!
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia ostatecznego jest załączenie potwierdzenia przelewu.
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o.
Bank BZ WBK SA Nr 10 1090 1362 0000 0001 0083 0920
Opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 50%.
16.Nagrody pieniężne.
 
Suma nagród ok. 23 000 zł.
Konkurs nr 21000 zł (300; 250; 200; 150 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 31500 zł (500; 400; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 42000 zł (800; 500; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 61000 zł (300; 250; 200; 150 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 71500 zł (500; 400; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 82000 zł (800; 500; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 92000 zł (800; 500; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 102000 zł (800; 500; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 113500 zł (1100; 800; 600; 400; 200; 100 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 125000 zł (1500; 1000; 800; 600; 400; 200 do 25% - wysokość startowego)
Konkurs nr 131500 zł (500; 400; 300; 200 do 25% - wysokość startowego)
17.Zakwaterowanie i wyżywienie. Noclegi należy zamawiać samodzielnie.
 
Hotel Derby (telefon/fax (0,61) 848-30-97)
pokój jednoosobowy120 zł/doba (ze śniadaniem)
pokój dwuosobowy160 zł/doba (ze śniadaniem)
Internat
doba35 zł (bez śniadania)
wyżywienieśniadanie 15 zł
18.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże, szkody i zdarzenia losowe podczas zawodów.
19.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu na zawodach.
 
KODEKS POSTĘPOWANIA
 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
 3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
 4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 5. Właściwe warunki muszą być zapewnione podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.
 
STANDARDOWY KONKURS NA STYL KONIA
 • ocenie podlega poziom ujeżdżenia skokowego konia połączone z jego stylem skoku, za ujeżdżenie i styl skoku koń otrzymuje od 1-2 sędziów stylu od 0 do 10 pkt (dodatnich),
 • od tej oceny odejmowane są punkty karne z parkuru
Każdy błąd, zrzutka na przeszkodzie:0,5 pkt karnego
Pierwsze nieposłuszeństwo:1 kpt karny
Drugie nieposłuszeństwo:2 pkt karne
Trzecie nieposłuszeństwo:eliminacja
Upadek jeźdźca:2 pkt karne
Drugi upadek lub upadek jeźdźca z koniem:eliminacja
Za każdą rozpoczętą sekundę przekraczającą normę czasu:0,1 pkt karnego
 
Tempo:350 m/min. (teren otwarty)
Tempo:300 m/min. (hala)
Ilość przeszkód:8-10 w tym max. 2 szeregi podwójne
Dozwolone kiełzno:konie 5 letnie - wędzidłowe
konie 6,7 letnie - dowolne
 
Serdecznie zapraszamy
- w imieniu organizatorów Stanisław Domaszewski Prezes CWJ