...wróć
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 843-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
Finał Halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody
Hipodrom Wola Poznań, 16-18 kwiecień 2004

1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
telefon (0,61) 848-30-97, fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
strona WWW: www.hipodromwola.pl
2.Termin:16-18 kwiecień 2004 r.
3.Miejsce:Nowa ujeżdżalnia na terenie CWJ Hipodrom Wola, adres jw.
4.Trening oficjalny:15.04.2004 r. od godz. 16.00 do 20.00
5.Zebranie techniczne:15.04.2004 r. godz. 20.00, sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni
6.Osoby oficjalne:
Komisja Sędziowska:Sędzia Główny:Tomasz Mossakowski
 Członkowie:Aleksandra Jankowska
Danuta Lech
Jerzy Łukomski
 Sędzia PZJ:Witold Bogacz
 Delegat Techniczny:Krzysztof Koziarowski
 Gospodarz Toru:Łukasz Jankowski
Komisarz zawodów:Barbara Berezowska 
Lekarz weterynarii:Michał Grundwald 
Lekarz medycyny:Kazimierz Mroczkowski 
Skarbnik:Violetta Ferster 
Dyrektor zawodów:Anna Michailidu 
7.Program zawodów:
 
 Piątek 16.04.2004
godz. 9.00
Sobota 17.04.2004
godz. 9.00
Niedziela 18.04.2004
godz. 9.00
Konkurs dodatkowyKonkurs nr 1
zwykły art. 238.2.1
Konkurs 5
dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 9
z Jokerem art.269.5
JuniorzyKonkurs nr 2
I półfinał
Konkurs nr 6
II półfinał
Konkurs nr 10
I nawrót finału
II nawrót finału
Młodzi JeźdźcyKonkurs nr 3
I półfinał
Konkurs nr 7
II półfinał
Konkurs nr 11
I nawrót finału
II nawrót finału
SeniorzyKonkurs nr 4
I pólfinał
Konkurs nr 8
II półfinał
Konkurs nr 12
I nawrót finału
II nawrót finału
 Konkursy odbywają się zgodnie z regulaminem PZJ wyd. 2004 r.
UWAGA!
W finale zawodnik może startować na dwóch koniach, które ukończyły przynajmniej jeden konkurs kwalifikacyjny. Dziennie zawodnik może startować na jednym koniu: dozwolona jest jedna zmiana.
W konkursach 1, 5, 9 mogą brać udział tylko te konie, które w danym dniu nie biorą udziału w konkursach finału HPP.
8.Dokumentacja Klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
9.Rezerwacja boksów i opłaty wpisowe.
 
 • boks dla konia: 200 zł za całe zawody, tj. 15-18.04.2004 r.
 • w przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 25 zł dziennie
 • opłaty wpisowe: 150 zł od konia
 • opłata na program badań antydopingowych - 10 zł/1 koń
 • podłączenie samochodu/przyczepy do prądu - 10 zł/doba
 Boksy nie opłacone w terminie nie będą rezerwowane.
10.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń imiennych 06.04.2004 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych 06.04.2004 r.
Zgłoszenia wyłącznie na drukach PZJ - fax. (0,61) 848-35-11
lub e-mail: hipodrom@po.onet.pl
 Uwaga! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia ostatecznego jest załączenie potwierdzenia przelewu (opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 50%).
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o.
Bank MILLENNIUM Nr 98 1160 2202 0000 0000 6065 66 32
11.Nagrody pieniężne.Suma nagród ok. 30 000 zł.
 
HPPJ-10000 zł(3000, 2000, 1500, 800, 700, 400, 400, 400, 400, 400)
HPPMJ-10000 zł(3000, 2000, 1500, 800, 700, 400, 400, 400, 400, 400)
HPPS-10000 zł(3000, 2000, 1500, 800, 700, 400, 400, 400, 400, 400)
12.Zakwaterowanie i wyżywienie - noclegi należy zamawiać samodzielnie.
 
Hotel Derby - tel./fax (0,61) 848-30-97
(ceny w terminie 15-18.04.2004)
pokój jednoosobowy 100 zł/doba (ze śniadaniem)
pokój dwuosobowy 160 zł/doba (ze śniadaniem)
Internat35 zł/doba (bez śniadania)
50 zł/doba (ze śniadanianiem)
13.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże, szkody i zdarzenia losowe podczas zawodów.
14.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas pobytu na zawodach.
KODEKS POSTĘPOWANIA
 • We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
 • Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
 • Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
 • Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 • Właściwe warunki muszą być zapewnione podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 • Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 • W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.
 • Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
 • Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 • Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.
Propozycje zatwierdzone przez PZJ dnia 12.03.2004 r.