...wróć
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 843-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
Regionalne Halowe Zawody w Skokach przez Przeszkody
14-15 luty 2004

1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
telefon: (0,61) 848-30-97, fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
strona WWW: www.hipodromwola.pl
2.Termin:14-15.02.2004 r.
3.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń ostatecznych 13.02.2004 r. fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
4.Miejsce:Kryta Ujeżdżalnia, CWJ Hipodrom Wola
5.Zebranie
techniczne:
14.02.2004 r. - godz. 8.00, sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni.
Wpłaty za boksy i starty przyjmowane są 14 i 15 .02 od godz. 8.00 - 9.30
w sali konferencyjnej.
6.Program zawodów:
14.02początek godz. 9.00
 konkurs nr 1 kl. LL dokładności bez rozgrywki
 konkurs nr 2 kl. L dokładności art. 238.1.1
 konkurs nr 3 kl. P zwykły art. 238.2.1
 konkurs nr 4 kl. N dwufazowy art. 274.5.3
 konkurs nr 5 kl. C dokładności art. 274 5.5
 
15.02początek godz. 9.00
 konkurs nr 6 kl. LL dokładności bez rozgrywki
 konkurs nr 7 kl. L dokładności art. 238.1.1
 konkurs nr 8 kl. P dwufazowy art. 274 5.3
 konkurs nr 9 kl. N zwykły art. 238.2.1
 konkurs nr 10 kl. C dokładności art. 238.1.2
7.Dokumentacja:Kluby, zawodnicy i konie zgodnie z przepisami PZJ/WZJ.
8.Opłata:za 1 start konia: 30 zł
9.Nagrody:Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, flots dla koni
Nagrody pieniężne uzależnione od hojności sponsorów
10.Boksy:Organizator zabezpieczy pewną ilość boksów dla koni. Opłata za boks 30 zł.
11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe podczas zawodów.
12.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.