...wróć
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 843-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
Regionalne Halowe Zawody w Ujeżdżeniu
Hipodrom Wola Poznań, 9 maj 2004
1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
telefon (0,61) 848-30-97
fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
2.Termin:09.05.2004
3.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń ostatecznych 07.05.2004
fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
4.Miejsce:CWJ Hipodrom Wola - czworobok piaszczysty
5.Zebranie techniczne:09.05.2004 - godz. 9.00
sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni
6.Program zawodów:
 
 09.05 - początek godz. 9.30
 L-3 czworobok 20x60 m, dozwolone 2 starty na tym samym koniu 
 L-1 czworobok 20x40 m 
 P-6 czworobok 20x40 m 
 P-3 czworobok 20x60 m 
 N-2 czworobok 20x60 m 
7.Dokumentacja:Kluby, zawodnicy i konie zgodnie z przepisami PZJ/WZJ.
8.Opłata:Za 1 start konia 30 zł.
9.Nagrody:Organizator zapewnia flots dla koni.
10.Boksy:Organizator zabezpieczy pewną ilość boksów dla koni. Opłata za boks 30 zł.
11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe podczas zawodów.
12.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.