...wróć
 Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o. o.
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
strona WWW: www.hipodromwola.pl
telefon: (0,61) 843-30-97
telefon/fax: (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
Regionalne Halowe Zawody w Ujeżdżeniu
Hipodrom Wola Poznań, 6 marzec 2004

1.Organizator:CWJ Hipodrom Wola,
60-415 POZNAŃ, ul. Lutycka 34
telefon (0,61) 848-30-97
fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
2.Termin:06.03.2004 r.
3.Zgłoszenia:Termin zgłoszeń ostatecznych 04.03.2004 r.
fax (0,61) 848-35-11
e-mail: hipodrom@po.onet.pl
4.Miejsce:Kryta Ujeżdżalnia, CWJ Hipodrom Wola
5.Zebranie
techniczne: 
6.03.2004 r. - godz. 9:30,
sala konferencyjna w krytej ujeżdżalni.
Wpłaty za boksy i starty przyjmowane są do godz. 11:00 w sali konferencyjnej.
6.Program zawodów:
 6.03.2004 - początek godz. 10.00
 L - 3 czworobok 20x60 m, dozwolone 2 starty na tym samym koniu
 P - 6 czworobok 20x40 m
 P - 3 czworobok 20x60 m
 N - 2 czworobok 20x60 m
6.Dokumentacja:Kluby, zawodnicy i konie zgodnie z przepisami PZJ/WZJ.
7.Opłata:za 1 start konia: 25 zł
8.Nagrody:Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, flots dla koni.
9.Boksy:Organizator zabezpieczy pewną ilość boksów dla koni. Opłata za boks 30 zł.
10.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia losowe podczas zawodów.
11.Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.