...wróć
WLKS KrakusKomitet Organizacyjny CSN
Kraków Swoszowice 2004

30-698 KRAKÓW, ul. Kąpielowa 51
telefon/fax: (0,12) 654-72-10
e-mail: wlks_krakus@interia.pl

Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody CSN
Kraków - Swoszowice, 24-26 września 2004
1.Organizator:Komitet Organizacyjny CSN Kraków Swoszowice 2004
30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 51
telefon/fax (0,12) 654-72-10
2.Miejsce Zawodów: Hipodrom WLKS Krakus
 • parkur: piasek, 50x70 m
 • rozprężalnia: piasek 40x60 m
3.Termin:24-26 wrzesień 2004
4.Termin zgłoszeń: 
 • wstępnych: 1 wrzesień 2004
 • ostatecznych: 10 wrzesień 2004
Zgłoszenia ostateczne wyłącznie na obowiązujących drukach PZJ prosimy przesyłać na adres Organizatora.
Zgłoszenia ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty za boksy.
5.Sprawdzanie dokumentów: Piątek, 24.09.2004 rok godz. 9:00 - 11:00, Biuro Zawodów. Wymagana dokumentacja koni i zawodników zgodna z przepisami i regulaminem PZJ. Konie bez aktualnych badań nie będą wpuszczane na teren Zawodów.
6.Komisja sędziowska:Sędzia Główny - Jan Kolanowski
Sędzia PZJ - Jacek Wisłocki
Komisarz Zawodów - Jerzy Szumilas
Delegat Techniczny - Rudolf Mrugała
7.Gospodarze Toru - Łukasz Jankowski i Jacek Wodyński
8.Lekarz Weterynarii - Marek Tischner
9.Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Mirosław Włodarski
10.Kierownik Techniczny Zawodów - Krzysztof Koziarowski
(kontakt telefoniczny: (0,600) 80-01-30)
11.Koszty:
 • boksy od czwartku 23.09.2004 godz. 16:00 na całe Zawody 200 zł.
  Za zamówione i nie wykorzystane boksy nie zwracamy poniesionych kosztów. Za dodatkową opłatą 20 zł za dzień można przywieźć konia wcześniej.
 • wpisowe: 100 zł od każdego konia, zgłoszonego na druku ostatecznym
 • startowe: 1% puli nagród w konkursie
 • opłata na fundusz antydopingowy: 10 zł od konia
 • reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z załączeniem kaucji w wysokości 300 zł
 • każda zmiana na wydrukowanej liście startowej za dodatkowa opłatą w wysokości 20 zl (nie dotyczy skreśleń z listy startowej)
 • podłączenie koniowozów lub campingów do prądu: 40 zł za całe zawody po uprzednim zaznaczeniu takiej potrzeby na zgłoszeniu ostatecznym.
12.Konto:WLKS Krakus, 30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 51
PKO BP SA 10 1020 2892 0000 5902 0017 2882
13.Zakwaterowanie we własnym zakresie.
Propozycje najbliższych hoteli:
 • Hotel Krystyna - 30-698 Kraków, ul. Lusińska 9a-9b, telefon (0,12) 654-71-91
 • Hotel Kontrast - 30-437 Kraków, ul. Forteczna 22, telefon (0,12) 262-30-50
14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
15.Organizator nie odpowiada za wszelkie wypadki na terenie zawodów.
16.Zaleca się ubezpieczenie koni oraz ubezpieczenie od następstw zdarzeń losowych.
17.W niedzielę, 26.09.2004 roku, każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz.
 
Program Ogólnopolskich Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody CSN
Kraków - Swoszowice, 24-26 września 2004
Piątek, 24.09.2004, godz. 11:00
Konkurs Nr 1Kl. N dwufazowyart. 274.5.3nagrody rzeczowe
Konkurs Nr 2Kl. C zwykłyart. 238.2.1Suma nagród 2000 zł
(600; 400; 300; 200; 100; 400 25%)
Konkurs Nr 3Kl. CC1 dwufazowyart. 274.5.3suma nagród 3000 zł
(1000; 700; 500; 300; 200, 300 25%)
Konkurs Nr 4Specjalny dla amatorów,
wysokość ok. 80cm
art. 238.2.1nagrody rzeczowe
Sobota, 25.09.2004, godz. 10:00
Konkurs Nr 5Kl. N zwykłyart. 238.2.1nagrody rzeczowe
Konkurs Nr 6Kl. C dwufazowyart. 274.5.5suma nagród 2000 zł
(600; 400; 300; 200; 100; 400 25%)
Konkurs Nr 7Kl. CC1 zwykłyart. 238.2.1suma nagród 3000 zł
(1000; 700; 500; 300; 200, 300 25%)
Konkurs Nr 8 Specjalny dla gwiazd, sponsorów i amatorów,
wysokość ok. 80-90 cm, dwufazowy
art. 274.5.5 nagroda specjalna
Niedziela, 26.09.2004, godz. 10:00
Konkurs Nr 9Kl. N dwufazowyart. 274.5.5Nagrody rzeczowe
Konkurs Nr 10Kl. C z Jockeremart. 269.5suma nagród 2000 zł
(600; 400; 300; 200;100; 400 25%)
Konkurs Nr 11Specjalny dla osób niepełnosprawnych
Konkurs Nr 12Kl. CC1 Grand Prixart. 273
(22) (33) (43)
suma nagród 8000 zł
(3500, 2000; 1000; 500; 1000 25%)
Dla par, które w konkursach nr 3 lub nr 7 uzyskały do 4 pkt. Zawodnik może dosiadać jednego konia. W drugim nawrocie startuje 10 najlepszych par.