... wróć
Klub Jeździecki "Szarża"
im. 8.Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego

32-540 TRZEBINIA, Bolęcin, ul. Wczasowa 16
strona WWW: www.szarza.horsesport.pl
e-mail: mik.rey@pro.onet.pl
telefon (0,32) 613-76-37
fax (0,32) 613-73-87
tel. kom. (0,501) 35-80-83
Rotariańskie Zawody Konne - Bolęcin 2004
21-23 maja 2004
Drogie Koleżanki i Koledzy
Jak już informowaliśmy, Rotary Klub Kraków Wyspiański organizuje w maju zawody hippiczne przeznaczone dla jeźdźców - amatorów zrzeszonych w klubach Rotary oraz Rotaract.
Zmianie uległ jednak termin imprezy - odbędzie się ona w dniach 21 - 23 maja 2004.
Pragniemy, aby impreza była sposobnością do wspólnego spędzenia czasu, przeżycia emocji związanych ze sportową rywalizacją i pokazami oraz okazją do przeprowadzenia akcji charytatywnych. Podczas trwania konkursów prowadzone będą loterie fantowe oraz zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na wsparcie hipoterapii dla dzieci z regionu Trzebini i Chrzanowa.
Uczestnicy startują na własnych koniach przywiezionych ze sobą.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybszy kontakt z kolegą Mikołajem Reyem z Rotary Klub Kraków Wyspiański:
e-mail: mik.rey@pro.onet.pl
telefon komórkowy: (0,501) 35-80-83, fax: (0,32) 613-76-87
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program imprezy, obejmującej również Regionalne Zawody Konne w Skokach i w Ujeżdżeniu:
 piątek, 21 maja 2004
10:00Przyjazd uczestników, zakwaterowanie koni, kontrola dokumentacji weterynaryjnej
10:30Zebranie techniczne dla szefów ekip
12:00Uroczyste otwarcie zawodów
12:30Konkurs otwarcia - konkurs ujeżdżenia kl. L, (program L-8) dla Rotarian - półfinał
13:00Konkurs dla amazonek półfinał kl. L-8 - panie w damskich siodłach, stroje z epoki
14:00Przerwa na obiad
15:00Konkursy zawodów regionalnych w ujeżdżeniu (klasy L-C, konie i kuce)
 1. Konkurs nr 1 kl. L-3 kuce i duże konie (klasyfikacja kucy oddzielnie)
 2. Konkurs nr 2 kl. P-2
 3. Konkurs nr 3 kl. N-2
 4. Konkurs nr 4 kl. C-3
 Podczas trwania zawodów pierwszy dzień loterii fantowej prowadzonej przez Rotaract
 sobota, 22 maja 2004
8:00Konkursy zawodów regionalnych w ujeżdżeniu (klasy L-C, kuce i duże konie)
 1. Konkurs nr 5 kl.L-4 kuce i duże konie (klasyfikacja dla kucy i konie oddzielnie)
 2. Konkurs nr 6 kl. P-3
 3. Konkurs nr 7 kl. N-3
 4. Konkurs nr 8 kl. C-4
13:00Konkurs dla amazonek - finał (klasa P-4)
13:30Konkurs finałowy w ujeżdżeniu dla Rotarian - klasa P, program P-4
14:00Pokazy jeździeckie - western King Horse Kraków
14:30Przerwa na obiad
15:30Konkurs skoków dla Rotarian - półfinał kl. LL 80 cm, konkurs dokładności
16:00Konkursy skoków zawodów regionalnych (klasy L-C, kuce i duże konie)
 1. Konkurs nr 1 kl. LL 80 cm PONY - zwykły
 2. Konkurs nr 2 kl. LL dokładności (duże konie)
 3. Konkurs nr 3 kl. L (dokładności lub z ocena stylu na prośbe zawodnika)
 4. Konkurs nr 4 kl. P zwykły
 5. Konkurs nr 5 kl. N o wzrast. Stopniu trudn. z jockerem
20:00Otwarcie wystawy fotografii i malarstwa młodych twórców w krytej ujeżdzalni.
Aukcja charytatywna, loteria, szwedzki bufet
 niedziela, 23 maja 2004
9:00Konkursy zawodów regionalnych w skokach (pony i duże konie)
 1. Konkurs nr 6 kl. LL 80 cm PONY dwufazowy (szwajcarski)
 2. Konkurs nr 7 kl. LL dokładności (duże konie)
 3. Konkurs nr 8 kl. L (dokładności lub z ocena stylu na prośbę zawodnika)
 4. Konkurs nr 9 kl. P dwufazowy (szwajcarski)
 5. Konkurs nr 10 kl. N dokładności z rozgrywką
13:30Konkurs finałowy dla Rotarian - klasa L (do 100 cm) konkurs dwufazowy
(z natychmiastową rozgrywką)
14:00Pokazy jeździeckie i kawaleryjskie
14:30Pokazy Ratownictwa Medycznego w wykonaniu ekipy firmy SCANMED
15:00Oficjalna prezentacja ekip, ceremonia wręczenia nagród i dekoracji zwycięzców
Ceremonia wręczenia Pucharów Mistrza Dystryktu RI 2230 w Ujeżdżeniu i Skokach przez Gubernatora Jerzego Karasińskiego
15:30Zakończenie loterii charytatywnej - przekazanie dochodu na fundusz wspierania hipoterapii w regionie chrzanowskim
15:45Uroczyste zamknięcie zawodów
Podczas trwania konkursów prowadzone będą loterie fantowe oraz zbiórki pieniędzy na cele charytatywnie - wsparcie akcji hipoterapii dla dzieci z regionu Trzebini i Chrzanowa prowadzone przez członków Klubu Rotaract Kraków - Wawel.
Zabezpieczenie medyczne imprezy będzie zapewnione dzięki zespołowi ratowniczemu firmy SCANMED CDL sp. z o.o. www.scanmed.pl.
Zabezpieczenie techniczne, p-poż. i ochrona - Ochotnicza Straż Pożarna z Bolęcina.
Regulamin konkursów dla członków klubów Rotary:
 1. Zawody konne rozegrane będą w formie mistrzostw.
 2. Każdy zawodnik, by być sklasyfikowanym w klasyfikacji końcowej, będzie musiał uczestniczyć w półfinale i w finale danej konkurencji (skoki, ujeżdżenie).
 3. W półfinałach zawodnik może uczestniczyć na kilku koniach, w finale występuje na jednym koniu, wybranym wg własnej decyzji.
 4. Każdy zawodnik może uczestniczyć w Mistrzostwach w wielu konkurencjach.
 5. Zwycięzca Mistrzostw otrzymuje Puchar oraz tytuł Mistrza Dystryktu 2230 w Skokach lub Ujeżdżeniu na rok 2004.
 6. W konkursach dla Rotarian mogą uczestniczyć również nie-rotarianie (w tym rodziny Rotarian), ale nie będą oni brani pod uwagę w klasyfikacji Mistrzostw Dystryktu, a jedynie w klasyfikacji danego konkursu.
 7. Jeżeli do zawodów przystąpi więcej, niż 3 zawodników z Rotaract, to będzie dla nich rozegrana osobna klasyfikacja Mistrzostw Dystryktu Rotaract. W przypadku 3 i mniej członków Rotaract będą oni klasyfikowani łącznie z zawodnikami z Rotary.
 8. Niezależnie od udziału w Mistrzostwach, zawodnicy Rotary mają prawo startu w rozgrywanych równolegle Zawodach Regionalnych. Udział w nich jest uwarunkowany rejestracją w PZJ/WZJ oraz posiadaniem aktualnej, zgodnej z przepisami PZJ dokumentacji jeźdźca i konia.
 9. Podczas całych zawodów obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem, zatwierdzony przez FEI. Pełny jego tekst jest do wglądu na stronie www.pzj.pl. Między innymi Kodeks ten stanowi, że dobro i zdrowie konia jest wartością nadrzędną, ponad interesami i ambicjami zawodników, właścicieli i sponsorów. W przypadkach wątpliwych lub spornych decydujący głos ma lekarz weterynarii zawodów.
 10. Zawodników obowiązuje następująca dokumentacja:  
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa,
  2. zawodników niepełnoletnich - pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach konnych,
  3. polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków uwzględniająca ryzyko uprawiania jazdy konnej i udziału w zawodach jeździeckich,
  4. książeczka zdrowia konia z opisem identyfikacyjnym oraz aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie koni, potwierdzonymi przez lekarza weterynarii,
  5. świadectwo miejsca pochodzenia (tzw. wyjazdówka), stwierdzające, że koń pochodzi ze stajni wolnej od chorób zakaźnych oraz że jest zdrowy i może brać udział w zawodach; na ogół miejsce na taki wpis znajduje się w książeczce zdrowia konia, a u koni zarejestrowanych w PZJ we wkładce paszportowej lub karcie identyfikacyjnej konia WZJ.

Propozycje Regionalnych Zawodów Konnych w Skokach i Ujeżdżeniu
21-23 maja 2004
Miejsce:Hipodrom Klubu Jeździeckiego SZARZA w Bolęcinie
Organizator:RC Kraków-Wyspiański KJ Szarża Bolęcin, MZJ
Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
Komisja sędziowska: Sędzia główny: Danuta Lusina
Członkowie: Agnieszka Pyka, Zuzanna Stajno, Jan Lusina, Zbigniew Seibt
Arbiter stylu: Danuta Lusina
Gospodarz toru: Jerzy Szumilas
 1. Program zawodów:
  piątek, 21.05.2004 Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
  godz. 15:00 Konkurs nr 1 kl. L-3 kuce i duże konie (klasyfikacja kucy oddzielnie)
   Konkurs nr 2kl. P-2
   Konkurs nr 3kl. N-2
   Konkurs nr 4kl. C-3
  sobota, 22.05.2004 Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
  godz. 08:00 Konkurs nr 5 kl.L-4 kuce i duże konie (klasyfikacja dla kucy i konie oddzielnie)
   Konkurs nr 6kl. P-3
   Konkurs nr 7kl. N-3
   Konkurs nr 8kl. C-4
  godz. 16:00 Regionalne Zawody Konne w Skokach
  Konkurs nr 1kl. LL 80 cm PONY – zwykły Art. 238.2.1
  Konkurs nr 2kl. LL dokładności (duże konie) Art. 238.1.1
  Konkurs nr 3kl. L (dokładności lub z oceną Art. 238.1.1 stylu na prośbe zawodnika)
  Konkurs nr 4kl. P zwykły Art. 238.2.1
  Konkurs nr 5kl. N o wzrast. Stopniu trudn. z jockerem Art. 269.5
  niedziela 23.05.2004 Regionalne Zawody Konne w Skokach
  godz. 09:00 Konkurs nr 6 kl. LL 80 cm PONY dwufazowy (szwajcarski) Art. 274.5.2
  Konkurs nr 7kl. LL dokładności (duże konie) Art. 238.1.1
  Konkurs nr 8kl. L (dokładności lub z ocena stylu na prośbę zawodnika) Art. 238.1.1
  Konkurs nr 9kl. P dwufazowy (szwajcarski) Art. 274.5.2
  Konkurs nr 10kl. N dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2
  Dekoracje zwycięzców bezpośrednio po każdym konkursie (dotyczy ujeżdżenia i skoków).
  Prezentacja ekip w niedziele 23.05.2004 o godz. 15:00. Obecność na prezentacji OBOWIĄZKOWA.
 2. Warunki techniczne: plac konkursowy 60 x 70 m - podłoże piaskowe. Czworobok do konkursów ujeżdżenia na placu 25 m x 70 m, podłoże piaskowe Rozprężalnia otwarta 25 x 70 m - piasek oraz hala 22 x 62 m.
 3. Boksy i stanowiska dla koni ze ściółką (pasza własna uczestników zawodów). Opłata za boks 100 zł, opłata za stanowisko 30 zł za zawody. Ilość boksów ograniczona - pierwszeństwo dla ogierów.
 4. Opłaty: opłata organizacyjna 50 zł od konia
 5. Wszystkie opłaty muszą być wniesione przed rozpoczęciem konkursów pod rygorem niedopuszczenia do startu całej ekipy z danego klubu.
 6. Organizator zapewnia floots dla zwycięskich koni, a dla zawodników dyplomy i nagrody - upominki.
 7. Istnieje możliwość zakwaterowania ekip na terenie ośrodka (pokoje 3-4 osobowe) oraz wykupienie pełnego wyżywienia. Noclegi - 30 zł, śniadanie - 5 zł, obiad - 15 zł, kolacja - 5 zł.
 8. Możliwość rezerwacji noclegów w hotelu MOKSIR w Chrzanowie, ul. Sokoła 24,
  telefon (0,32) 623-35-66.
 9. Zgłoszenia do dnia 15.05.2004 należy nadsyłać listownie, faksem lub pocztą elektroniczną do Klubu Jeździeckiego SZARŻA w Bolęcinie (dane teleadresowe w nagłówku).
 10. Zgłoszenia PO TERMINIE będą obciążone dodatkową opłatą 50 zł od konia.
 11. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ.
 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i zawodów.
Ze względu na charytatywny charakter imprezy proszę o wyrażenie solidarności środowiska jeździeckiego z beneficjentami naszej akcji - niepełnosprawnymi dziećmi leczonymi metodą hipoterapii. Jak wiadomo, metoda ta jest bardzo skuteczna w przypadku licznych ciężkich schorzeń, lecz niestety nie jest objęta dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, pomimo, ze została uznana za konwencjonalną metodę leczniczą.
Wasz liczny udział w zawodach oraz dobrowolne datki na rzecz dzieci niepełnosprawnych będą dowodem na to, że potrafimy docenić zarówno wielki dar zdrowia, który jest naszym udziałem i który pozwala nam na czynne uprawianie sportu, jak i umiemy być wrażliwymi na nieszczęście tych, którzy zdrowiem cieszyć się nie mogą.
Sprawmy, aby dzięki postawie naszego sportowego środowiska życie dzieci pokrzywdzonych przez los było bardziej radosne, tym bardziej, że radość ta płynie z ich kontaktu z końmi dzięki którym są leczone metoda hipoterapii.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!