... wróć
Rancho TąpkowicePolska Liga Western i Rodeo
02-197 WARSZAWA, ul. Na Skraju 30
telefon: (0,22) 868-07-51
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
strona WWW: www.plwir.wild-west-riders.com
WESTERN SHOW
I Puchar Wójta Gminy Ożarowice w jeździe konnej w stylu western

Ossy, k/Tąpkowic 12 czerwca 2004
Rodzaj zawodów: Otwarte Międzyuczelniane Zawody Western
Miejsce:Stadion w Ossach k/Tąpkowic, Gmina Ożarowice, woj. śląskie
Termin:12 czerwca 2004
Komitet Organizacyjny: Wanda Janas, Magdalena Kiełbicka, Marta Zych, Katarzyna Dąbrowska
Biuro zawodów:Rancho Tąpkowice
42-624 TĄPKOWICE, ul. Stokrotek 2, telefon (0,502) 10-99-23
e-mail:ranwanwest@poczta.onet.pl
Koordynator zawodów:Wanda Janas , telefon (0,502) 10-99-23
Rulebook:Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PLWiR (do wglądu w siedzibie PLWiR lub na stronach www.wild-west-riders.com). W przypadku kwestii nieobjętych przepisami PLWiR obowiązuje przepisy AQHA 2004 i NRHA 2004.
Wyjątek:Any bit/Two hands: każdy koń, niezależnie od wieku może być prowadzony za pomocą snaffle bit lub hackamore; jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.
Warunki techniczne:Arena 20 m x 60 m, podłoże piaszczyste.
Wpisowe:Wpisowe na zawodach wynosi: 30 zł, odpłatność za każdą konkurencję:
20 zł (członkowie PLWiR), 30 zł (zawodnicy niezrzeszeni w PLWiR).
Płatność w biurze zawodów przy zgłoszeniu.
Sędziowie:Marek Godzina, Przemysław Bigos
Konkurencje:Trail, Western Pleasure, Pole Bending, Barrel Racing
Konkurencje zabawowe: Wyścig na Ćwierć Mili, Kapelusze
Zgłoszenia:Zgłoszenia do dnia 09.06.2004 - e-mailem: ranwanwest@poczta.onet.pl
lub telefonicznie (0,502) 10-99-23
pobierz formularz
Zakwaterowanie:Hotele położone w pobliżu rancho (od 2 do 15 min. jazdy samochodem):
Tąpkowice - Zajazd Fakir, telefon (0,32) 729-86-23
Celiny, Gościniec Pama, telefon (0,32) 284-58-98
Świerklaniec, Pałac Kawalera, telefon (0,32) 284-44-90
Organizacja zawodów:
 1. Zawodnik może wystartować na jednym koniu w maksymalnie w trzech konkurencjach.
 2. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, buty kowbojskie oraz kapelusz kowbojski; dzieci do lat 18: kask ochronny + pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na start w zawodach.
 3. W sezonie 2004, według ustaleń PLWiR, starty odbywać się będą w klasie Open, bez podziału koni na rasy.
 4. Numery startowe będą losowane i do odbioru w biurze zawodów.
 5. Zawody zostaną rozegrane w klasach junior i senior.
 6. Zawodnik obowiązany jest do posiadania paszportu konia PZHK z wpisem aktualnych szczepień przeciw grypie, urzędowego świadectwa zdrowia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii (jeżeli koń pochodzi spoza województwa śląskiego) oraz pisemnej zgody lekarza na start zawodnika w zawodach.
  Konie i zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie będą uczestniczyć w zawodach.
 7. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 8. Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni:
  • Przegląd weterynaryjny koni: sobota 12.06.2004 godz. 9.30.
  • Odprawa techniczna: sobota 12.06.2004 godz. 10.30.
  Obecność zawodnika obowiązkowa!!!
  Zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko jeźdźca, klub, imię konia, jego wiek i rasę. Koń musi być starannie wyczyszczony. Derki, bandaże itp. muszą być zdjęte. Wszelkie bolesności, skaleczenia i rany będą odnotowane przez lekarza weterynarii podczas przeglądu weterynaryjnego.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.
 10. Wszelkie oznaki okrucieństwa i działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 11. Zakwaterowanie koni: odpłatnie w stajni. Koszt: 25 zł boks, 15 zł stanowisko.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody podczas zawodów (wypadki oraz kradzieże).
 Plan imprezy:
09:30Bramka weterynaryjna
10:30Odprawa techniczna
12:00Oficjalne rozpoczęcie zawodów
12:30Konkurencje: Trail
Western Pleasure
Pole Bending
Barrel Racing
17:00Pokazy John West Ranch
18:00Konkurencje zabawowe:Kapelusze
Wyścig na Ćwierć Mili
19:00Zakończenie zawodów.
Runda honorowa.
19:30Koncert:Mariusza Kalagii
Whisky River wraz z pokazem tańca country (grupa taneczna)