... wróć
PLWiRPolska Liga Western i Rodeo
02-197 WARSZAWA, ul. Na Skraju 30
telefon: (0,22) 868-07-51
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
strona WWW: www.plwir.wild-west-riders.com

III Mistrzostwa Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo
Wrocław-Partynice, 2-3 październik 2004
Rodzaj zawodów: III Mistrzostwa Polski PLWiR
Miejsce:Wrocław - Partynice
Termin:2-3 października 2004
Organizator:Polska Liga Western i Rodeo
Biuro zawodów: Polska Liga Western i Rodeo
02-197 WARSZAWA, ul. Na Skraju 30
telefon (0,22) 868-07-51, fax (0,22) 715-62-63
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
Rulebook:Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PLWiR
(do wglądu w siedzibie PLWiR lub na stronach www.wild-west-riders.com, www.plwir.wild-west-riders.com); w przypadku kwestii nieobjętych przepisami PLWiR obowiązują przepisy AQHA 2004 i NRHA 2004.
Wyjątek: Any bit/Two hands: każdy koń, niezależnie od wieku może być prowadzony za pomocą snaffle bit lub hackamore; jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.
Opłaty:
 • opłata organizacyjna: 40 zł
 • odpłatność za każdą konkurencję: 20 zł
Płatność na miejscu w dniu rozpoczęcia zawodów lub przelewem na konto
(do dnia 24.09.2004)
BZ WBK 1 Oddział w Raszynie nr konta 44-1090-1694-0000-0001-0051-5620
Konkurencje:western pleasure, trail, reining, barrel racing, pole bending, western horsemanship (junior) oraz team penning (w ramach rozgrywek o Puchar Polski).
Rozgrywki o Puchar Polski: Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski PLWiR odbędą się międzyokręgowe rozgrywki o Puchar Polski PLWiR. Do Pucharu Polski zakwalifikowane zostaną konkurencje: barrel racing i reining oraz rozegrany dodatkowo team penning.
Zgłoszenia:Biuro zawodów zgłoszenia przyjmuje do dnia 27.09.2004 r.
faxem (0,22) 715-62-63, pocztą lub mailem plwir@pdm-promo.pl.
Zawodnicy, którzy zgłoszą się po tym terminie ponoszą podwójną opłatę organizacyjną.
Zakwaterowanie jeźdźców:
 • Hotel Agro, ul. Zwycięska 12, Wrocław - telefon (0,71) 339-80-21
 • Hotel Bacero, ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław - telefon (0,71) 339-75-50
 • Hotel Wieniawa, ul. Gajowicka 130, Wrocław - telefon (0,71) 365-33-03
 • Hotel Novotel, Wyścigowa 35, Wrocław - telefon (0,71) 339-85-15
 • Hotel Podkowa, ul. Wojszycka 8, Wrocław - telefon (0,71) 339-83-60
Zakwaterowanie koni:
 • Boksy w stajni murowanej: 200 zł za 3 dni (piątek-niedziela)
 • Boksy wolnostojące: 50 zł/dzień (boksy zadaszone, zawodnik musi przywieźć własny żłób dla konia)
Rezerwacje przyjmuje biuro zawodów.
Uwaga: ilość miejsc w stajni murowanej jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Nagrody:Przewidywana pula nagród: 10000 zł.
Organizacja zawodów:
 1. Zawodnicy zostają dopuszczeni do Mistrzostw na podstawie kwalifikacji z Eliminacji Okręgowych.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy PLWiR z uregulowaną składką członkowską.
 3. Zawodnik może wystartować na 1 koniu maksymalnie w trzech konkurencjach.
 4. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, buty kowbojskie i kapelusz kowbojski. Młodzież do lat 18 - pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach.
 5. Numery startowe będą losowane, do odbioru w biurze zawodów. Zwrotna kaucja za numery startowe wynosi 15 zł.
 6. Identyfikatory dla zawodników do odbioru w biurze zawodów. Zwrotna kaucja za identyfikator 5 zł.
 7. Zawodnik obowiązany jest do posiadania paszportu konia PZHK z wpisem aktualnych szczepień, urzędowego świadectwa zdrowia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii (jeżeli koń pochodzi spoza województwa) oraz pisemnej zgody lekarza na start zawodnika w zawodach. Konie i zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie mogą uczestniczyć w zawodach.
 8. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 9. Na przeglądzie weterynaryjnym obecność zawodnika obowiązkowa. Zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko, klub, nazwę konia, jego wiek i rasę. Koń musi być starannie wyczyszczony. Derki, bandaże muszą być zdjęte.
 10. Wszelkie oznaki okrucieństwa i działania, które komisja sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody powstałe podczas zawodów (wypadki oraz kradzieże).
Program:
piątek, 1 października 2004
18:00-19:00Bramka weterynaryjna
sobota, 2 października 2004
10:00-10:30Konkurs 1j - trail junior
10:30-11:10Konkurs 1s - trail senior
11:10-11:30Konkurs 2j - western pleasure junior
11:30-12:00Konkurs 2s - western pleasure senior
12:00-12:20Konkurs 3 - western horsemanship junior
12:30-13:30UROCZYSTE OTWARCIE III MISTRZOSTW POLSKI PLWIR
- prezentacja zawodników, parada western z chorągwiami
13:30-13:50Konkurs 4j - reining junior
13:50-14:30Konkurs 4s - reining senior
14:30-15:00Konkurs 5j - pole bending junior
15:00-15:40Konkurs 5s - pole bending senior
15:40-16:00Konkurs 6j - barrel racing junior
16:00-16:30Konkurs 6s - barrel racing senior
16:30Zakończenie I dnia Mistrzostw
18:00Wieczór galowy WESTERN&COUNTRY - BANKIET
(koszt uczestnictwa: startujący zawodnicy 40 zł/os, pozostałe osoby 70 zł/os, rezerwacje: plwir@pdm-promo.pl, tel. (0,22) 868-07-51, fax (0,22) 715-62-63, (0,501) 78-40-86)
niedziela, 3 października 2004
11:00-11:20Konkurs 7j - reining junior
11:20-11:50Konkurs 7s - reining senior
11:50-12:10Konkurs 8j - pole bending junior
12:10-12:40Konkurs 8s - pole bending senior
12:40-13:00Konkurs 9j - barrel racing junior
13:00-13:20Konkurs 9s - barrel racing senior
13:20-14:20Konkurs 10 - team penning
15:00-16:00POKAZY RODEO: working cow horse, cutting, calf roping, steer wrestling
16:00-16:30Ogłoszenie wyników finałów i rozdanie nagród
16:30-17:00OFICJALNE ZAMKNIĘCIE III MISTRZOSTW POLSKI PLWIR