...wróć
OJK PegazOJK "PEGAZ"
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1
telefon: (0,12) 262-14-18
strona WWW: free.polbox.pl/o/ojkpegaz
e-mail: ojkpegaz@polbox.com
Propozycje XXIII Mistrzostw Ośrodka Jazdy Konnej "PEGAZ"
6 maja 2004
Miejsce zawodów:Hipodrom OJK "PEGAZ"
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1
Termin zawodów: 6 czerwca 2004 roku (niedziela).
Program zawodów:
godz. 11:00prezentacja ekip
godz. 11:30konkurs skoków pony
godz. 12:00konkurs skoków klasy LL dokładności
godz. 14:00konkurs skoków klasy L dokładności
godz. 15:00konkurs specjalny oldboyów
godz. 16:00uroczyste zakończenie zawodów - wręczenie nagród
Odprawa techniczna:dnia 6 czerwca 2004 r. o godz. 10:00.
Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od osoby. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 30 maja 2004 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ":
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 1,
faksem na numer: (0,12) 425-80-88 lub pocztą elektroniczną na e-mail: ojkpegaz@polbox.com.
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: (0,12) 425-80-88
lub (0,604) 05-93-89.