...wróć
 Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

53-033 WROCŁAW, ul. Zwycięska 2
tel. (0,71) 339-83-64, fax (0,71) 339-76-10
e-mail: tor@wtwk-partynice.pl
Mistrzostwa Polski Pony
Zawody Ogólnopolskie Oficjalne w Ujeżdżeniu

Wrocław, 2-4 lipca 2004
1.Termin:2-4 lipca 2004
2.Miejsce:Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
53-033 WROCŁAW, ul. Zwycięska 2
telefon (0,71) 339-83-64, fax (0,71) 339-76-10
e-mail: tor@wtwk-partynice.pl
3.Organizator:Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson
oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
Liczba zawodników z Klubów/Sekcji: bez ograniczeń. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby koni (ograniczona ilość boksów).
Konie zgłoszone do Mistrzostw Polski Pony oraz Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych mają pierwszeństwo w zgłoszeniach.
5.Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz regulaminami.
6.Warunki udziału:a) zawodnicy - na własny koszt
b) luzacy - na własny koszt
c) konie - koszty transportu i pobytu pokrywają delegujący
7.Program zawodów:
 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 1 lipca 2004 r. o godz. 19.30.
Przegląd koni mistrzowskich w piątek 2 lipca 2004 r. o godzinie 7.30.
 
RundaDZIEŃUczestnictwo i ograniczenia startowe
I*II*III*
1N-21a,b,cN-310a,b,cC-219a,b,cMistrzostwa Polski Pony/otwarte/regionalne
2C-32C-411C-520Otwarte (Runda juniorska)
3CC-13CC-212CC-421Otwarte (Runda młodzieżowa)
4CC-44CC-713CC-822Otwarte (Mała runda)
5CS-15CS-214CS-523Otwarte (Duża runda)
6P-26P-315P-424Regionalne/otwarte **
 
*numery konkursów
 UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z listami startowymi, gdyż zawody nie muszą odbywać się według kolejności konkursów zgodnej z numeracją podaną w propozycjach!!!
** Uwaga! Jeżeli liczba koni zgłoszonych do wyższych konkursów nie będzie zbyt duża, rozegrane zostaną konkursy klasy P (P-2, P-3, P-4) (runda 6)
 Uwaga:
Runda 2 - start obowiązkowy dla juniorów
 W piątek 2 lipca oraz w sobotę 3 lipca zostaną rozegrane konkursy eliminacyjne do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu.
Konie 4-letnieprogram L-3konkurs nr 7 i nr 16
Konie 5-letnieprogram N-0konkurs nr 8 i nr 17
Konie 6-letnieprogram C-1konkurs nr 9 i nr 18
Eliminacje odbędą się zgodnie Regulaminem Rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni na rok 2004 wydanym przez Polski Związek Hodowców Koni.
8.Opłaty i zgłoszenia:
 
  • boksy letnie dla koni: 120,00 zł za całe zawody, tj. od 1 (godz. 12.00) do 4 lipca 2004 r.
  • boksy w stajni murowanej: 150,00 zł za całe zawody, tj.od 1 (godz. 12.00) do 4 lipca 2004 r.
  • W przypadku wcześniejszego przyjazdu na zawody, ewentualnie późniejszego wyjazdu pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 40,00 zł dziennie za boks.
    Uwaga! Prosimy o zabranie na zawody wiader-żłobów.
  • 10,00 zł od każdego konia na Fundusz Badań Antydopingowych.

Opłat należy dokonać na konto bankowe Amatorski Klub Ujeżdżeniowy THOMSON,
ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wrocław
nr 50 2030 0045 1110 0000 0035 8590 lub osobiście, najpóźniej na odprawie technicznej.

Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie podwójna opłata.
Uwaga!!!
Pary, za które nie zostaną uiszczone opłaty na konto bankowe lub na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczone do startu, zaś w przypadku gdyby para taka wystartowała nie zostanie ujęta w klasyfikacji sportowej.

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów.
Najbliższe hotele:
a) Hotel AGRO, ul. Zwycięska 12, Wrocław, tel. (0,71) 339-80-21
b) Hotel Bacero, ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław, tel. (0,71) 339-75-50
c) Hotel Wieniawa, ul. Gajowicka 130, Wrocław, tel. (0,71) 365-33-03
d) Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35, Wrocław, tel. (0,71) 339-85-15
e) Hotel Podkowa, ul. Wojszycka 8, Wrocław, tel. (0,71) 339-83-60
Hotele AGRO, Bacero, Novotel w odległości ok. 0,5 km od WTWK-Partynice, Hotel Podkowa w odległości ok. 1 km od WTWK, Hotel Wieniawa ok. 7 min. jazdy samochodem. Noclegi zamawiać należy samodzielnie.
9.Warunki techniczne:
  • Czworobok konkursowy - podłoże piaszczyste.
  • Rozprężalnia - podłoże piaszczyste.
10.Termin przysyłania zgłoszeń ostatecznych - wyłącznie na drukach PZJ - upływa 28 czerwca 2004 r.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson, 53-033 WROCŁAW, ul. Zwycięska 2.
11.Komisja sędziowska:
 
Sędzia główny:Elżbieta Dąbrowska
Członkowie:Elżbieta Morciniec
Ewa Formicka
Marek Gajewski
Janusz Lawin
Jerzy Łukomski
Sędzia PZJ:Marek Gajewski
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:Józef Śnieżek
Szef Komisarzy:Elżbieta Strzeszewska
12.Sekretariat:J. Kasprzak, B. Karkus, K. Pomorska, M. Szewczyk, J. Wierzbicka
13.Delegat weterynaryjny: Dariusz Jackowski, lekarz weterynarii: Radomir Henklewski.
14.Dyrektor zawodów: Stanisław Borkowski.
15.Dokumentacja weterynaryjna:
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren WTWK-Partynice. Dokumentacja Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego.
18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
19.Dla zwycięskich koni przewidziane jest float's, dla zwycięzców rund nagrody rzeczowe.
20.Propozycje zatwierdzone przez PZJ.