...wróć
VII JMPAToruński Klub Jazdy Konnej
i Gospodarstwo Agroturystyczne Józefa i Lucji Ciuruś

87-100 TORUN, ul. Wieżowa 1/5, Os. Kaszczorek
(woj. kujawsko-pomorskie)
telefon: (0,56) 648-31-04,(0,604) 62-02-73
e-mail: oleksiak@torun.home.pl
VII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Amatorów
w skokach przez przeszkody.

Toruń, 7-8 sierpnia 2004 r.

1.Organizator:Toruński Klub Jazdy Konnej,
Gospodarstwo Agroturystyczne Ł. i J. Ciuruś
2.Termin zawodów:7 - 8 sierpnia 2004.
Zawody dwudniowe, z możliwością przyjazdu i zakwaterowania konia w piątek dnia 6 sierpnia oraz treningu.
3.Miejsce zawodów:Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciuruś
87-100 TORUŃ, ul. Wieżowa 1/5, Osiedle Kaszczorek.
4.Patronat:Dwutygodnik "Konie i Rumaki" oraz media lokalne.
5.Termin zgłoszeń:25.07.2004 - wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeń na adres:
Toruński Klub Jazdy Konnej,
87-100 TORUŃ, ul. Wieżowa 1/5
tel. (0,56) 648-31-04, (0,604) 62-02-73 (Józef Ciuruś)
6.Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani w PZJ i OZJ. Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie licencji i klas sportowych.
W wypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.
Ubiór: schludny, obowiązkowo toczek z trzypunktowym zapiecięm.
Rząd: wg przepisów PZJ w konkurencji skoków.
Zawodnik w półfinałach może startować na dwóch koniach. Do finału zawodnik zgłasza tylko jednego konia. Warunkiem uczestnictwa w finale jest ukończenie przynajmniej jednego półfinału. Do drugiego nawrotu finału kwalifikują się zawodnicy, którzy po pierwszym dniu zawodów i pierwszym nawrocie finału zajmują miejsca od 1 do 10.
7.Opłaty:Przyjazd zawodników i koni na koszt własny. Zakwaterowanie koni na terenie zawodów - wyłącznie w boksach - 150 zł za całe zawody. Organizator zapewnia słomę (siano i pasza we własnym zakresie). Boksy będą udostępnione od dnia 06.08.2004 (piątek) wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto bankowe: Toruński Klub Jazdy Konnej
BS Grębocin 78 94910003 0040 0001 5671 0001
najpóźniej do dnia 15.07.2004.
Wpisowe 100 zł do konia za całe zawody, płatne na odprawie technicznej.
8.Noclegi:Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie.
Polecamy: "KOSMOS" Hotel ORBIS w Toruniu, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 (centrum) tel. (0,56) 622-13-41; 30% zniżki dla uczestników VII JMPA.
Organizatorzy zapewniają możliwość rozbicia namiotów na terenie zawodów, pole namiotowe z prysznicem - opłata 10 zł od osoby za całe zawody.
9.Dokumentacja:
  • zawodnicy: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jeździectwa; dowód tożsamości.Juniorzy - rok urodzenia 1986 i młodsi obowiązkowo zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
  • konie: dokument potwierdzający wiek konia (do mistrzostw w kategorii seniorów min. 5 lat, do mistrzostw w kategorii juniorów min. 4 lata), aktualne szczepienia, świadectwo zdrowia konia.
10.Plac konkursowy:Podłoże piaszczyste, rozprężalnia podłoże trawiaste.
11.Pula nagród:Nagroda Główna: Puchar Wielki Prezydenta Miasta Torunia.
Nagrody finansowe:
seniorzy:I miejsce 800 zł.II miejsce 600 zł.III miejsce 400 zł.IV miejsce 200 zł.V miejsce 100 zł.m,
juniorzy:I miejsce 700 zł.II miejsce 500 zł.III miejsce 300 zł.IV miejsce 200 zł.V miejsce 100 zł.m,
Nagrody rzeczowe, puchary i flots oraz certyfikat uczestnictwa w VII JMPA.
12.Komisja sędziowska:Sędzia Główny: Tomasz Pacyński
Sędzia: Michał Ciuruś
Spiker: Józef Zagor
Gospodarz toru: Andrzej Lorkowski
Asystent Gospodarza Toru: Sławomir Ciuruś
13.Odwołania i protesty można składać na ręce Sędziego Głównego do dwóch godzin po zakończeniu VII JMPA, po wpłaceniu kaucji 500 zł. - w sekretariacie zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i szkody powstałe w czasie transportu i trwania zawodów.
Organizator zapewnia podczas trwania zawodów opiekę lekarską, weterynaryjną oraz kowalską. Podczas trwania zawodów teren objęty jest szczególną opieką miejscowej policji (obecność patrolu).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian propozycji.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się:
telefon: (0,56) 648-31-04, telefon komórkowy: (0,604) 62-02-73, e-mail: oleksiak@torun.home.pl
 
Program zawodów:
6.08.2004  godz. 14.00-18.00  oficjalny trening
 godz. 19.00odprawa techniczna
7.08.2004godz. 10.00I półfinał juniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód do 80 cm, liczbie przeszkód 8-9, skoków 9-10
 godz. 12.30I półfinał seniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód do 90 cm, liczbie przeszkód 8-9, skoków 9-10.
 godz. 15.00II półfinał juniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód do 85 cm, liczbie przeszkód 8-10, skoków 9-11.
 godz. 17.30II półfinał seniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód do 95 cm, liczbie przeszkód 8-10, skoków 9-11.
 godz. 20.00wspólna biesiada, pokaz turnieju rycerskiego
8.08.2004godz. 11.00I nawrót finału juniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód 90 cm, liczbie przeszkód 8-10, skoków 9-11.
  I nawrót finału seniorów na zasadzie konkursu dokładności o wysokości przeszkód 100 cm, liczbie przeszkód 8-10, skoków 9-11.
 godz. 16.00uroczyste otwarcie IMPA, prezentacja ekip.
 godz. 16.30II nawrót finału juniorów na zasadzie konkursu zwykłego o wysokości przeszkód 95 cm, liczbie przeszkód 8, skoków 9.
  II nawrót finału seniorów na zasadzie konkursu zwykłego o wysokości przeszkód 105 cm, liczbie przeszkód 8, skoków 9.