Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
VIII JMPAToruński Klub Jazdy Konnej
i Gospodarstwo Agroturystyczne Józefa i Łucji Ciuruś

87-100 TORUN, ul. Wieżowa 1/5, Os. Kaszczorek
(woj. kujawsko-pomorskie)
telefon: (0,56) 648-31-04, (0,604) 62-02-73
e-mail: oleksiak@torun.home.pl

VIII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Amatorów w skokach przez przeszkody
Toruń, 6-7 sierpnia 2005
1.Organizator:Toruński Klub Jazdy Konnej,
Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciuruś
 
2.Termin zawodów:6-7 sierpnia 2005 r.
 
3.Miejsce zawodów:Gospodarstwo Agroturystyczne Ł. i J. Ciuruś,
Toruń, ul. Wieżowa 1/5, Osiedle Kaszczorek.
 
4.Patronat medialny: Dwutygodnik "Konie i Rumaki", www.jazdakonna.pl oraz media lokalne.
 
5.Termin zgłoszeń:do 1 sierpnia 2005 - włącznie - pisemnie (wg. wzoru) na adres:
Toruński Klub Jazdy Konnej, ul. Wieżowa 1/5, 87-116 Toruń,
e-mail: oleksiak@torun.home.pl
lub telefonicznie: (0,56)648-31-04 i (0,604) 62-02-73 - Józef Ciuruś.
 
6.Warunki uczestnictwa:
 
 • w zawodach mogą brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani w PZJ i OZJ
 • warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie licencji i klas sportowych
 • ubiór: schludny, obowiązkowo toczek z trzypunktowym zapięciem
 • rząd: wg przepisów PZJ w konkurencji skoków
 • zawodnik w mistrzostwach może startować na dwóch* koniach
  */ W takim wypadku każda para jest klasyfikowana oddzielnie. W przypadku zakwalifikowania obu koni do drugiego nawrotu finału, zawodnik ma obowiązek wskazania jednego konia, na którym jedzie finał. Warunkiem uczestnictwa w finale (niedziela) jest ukończenie jednego z dwóch półfinałów (sobota).
 
7.Opłaty:
 
 • Przyjazd zawodników i koni na koszt własny.
 • Zakwaterowanie koni na terenie zawodów - wyłącznie w boksach - 200 zł od konia za całe zawody.
  Organizator zapewnia słomę (siano i pasza we własnym zakresie).
 • Boksy będą udostępnione od dnia 5 sierpnia wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto bankowe:
  Toruński Klub Jazdy Konnej BS Grębocin 78 94910003 0040 0001 5671 0001 - najpóźniej do 25 lipca 2005 r.
  Organizator prosi o wyraźne podanie nazwiska zawodnika i imienia konia - zgodne ze zgłoszeniem.
 • Wpisowe: 100 zł od konia za całe zawody, płatne na odprawie technicznej.
 
8.Noclegi:
 Uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
Organizator poleca: "KOSMOS" HOTEL ORBIS w Toruniu, ul. Ks. Popiełuszki 2 (centrum) - telefon: (0,56) 622-13-41.
Organizator zapewnia możliwość rozbicia namiotów na terenie zawodów, pole namiotowe z zapleczem (wc, prysznic, bar - na miejscu) - opłata 15 zł od osoby za całe zawody.
 
9.Dokumenty:
 
 • Zawodnicy: zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa, dowód tożsamości; juniorzy urodzeni w roku 1987 (włącznie) i młodsi: obowiązkowo pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
 • Konie: dokument potwierdzający wiek konia (do mistrzostw w kategorii juniorów min. 4 lata, w kategorii seniorów min. 5 lat), aktualne szczepienia, świadectwo weterynaryjne zgodne z obowiązującą ustawą. Dokumenty dotyczące koni będą sprawdzane przed wprowadzeniem do stajni - prosimy o przygotowanie dokumentów.
 
10.Plac konkursowy - podłoże piaszczyste, rozprężalnia - podłoże trawiaste.
 
11.Nagrody:
finansowe:    seniorzyI miejsce - 800 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 400 zł
IV miejsce - 200 zł
V - miejsce - 100 zł
 juniorzyI miejsce - 700 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 300 zł
IV miejsce - 200 zł
V - miejsce - 100 zł
rzeczowe:puchary, medale, flots, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
 
12.Komisja sędziowska:Sędzia główny - Tomasz Pacyński
Spiker - Józef Zagor
Sędzia - Beata Czarnecka
Sędzia na rozprężalni - Michał Ciuruś
Gospodarz toru - Andrzej Lorkowski
Asystent gospodarza toru - Sławomir Ciuruś
Lekarz weterynarii - Dariusz Kamiński
 
13.Komisja odwoławcza:Przewodniczący Andrzej Lorkowski
 
14.Odwołania i protesty. Wszelkie odwołania i protesty w formie pisemnej, przyjmuje komisja sędziowska po wpłaceniu kaucji 600 zł. w sekretariacie zawodów. Rozpatrywać je będzie Komisja odwoławcza. Komisja odwoławcza kończy pracę 2 godziny po zakończeniu zawodów.
 
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i szkody powstałe w czasie zawodów i podczas transportu. Organizator zapewnia podczas trwania zawodów opiekę lekarską, weterynaryjną oraz kowalską.
Podczas trwania zawodów teren objęty jest szczególną opieką miejscowej policji (obecność patrolu).
 
16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
 
17.Szczegółowe zasady rozgrywania VIII JMPA wyjaśnione są w regulaminie Mistrzostw (w załączeniu).
 
18. Program VIII JMPA:
 
 5 sierpnia 2005 r.
godz. 14.00-18.00oficjalny trening
godz. 18.30odprawa techniczna (obecność obowiązkowa)
 6 sierpnia 2005 r.
godz. 10.00I półfinał juniorów (85 cm) - dokładności
godz. 12.00I półfinał seniorów (95 cm) - dokładności
godz. 14.30Uroczyste otwarcie VIII JMPA, prezentacja ekip
godz. 15.00II półfinał juniorów (85 cm) - dokładności
godz. 17.00II półfinał seniorów (95 cm) - dokładności
godz. 21.00impreza dla uczestników zawodów i zaproszonych gości
 7 sierpnia 2005 r.
godz. 11.00I nawrót finału juniorów (90 cm) - dokładności
I nawrót finału seniorów (100 cm) - dokładności
godz. 15.30II nawrót finału juniorów (95 cm) - zwykły
godz. 17.00II nawrót finału seniorów (105 cm) - zwykły
godz. 18.00Zakończenie VIII JMPA 2005
Dekoracje zawodników odbędą się bezpośrednio po każdym finale.
 
pobierz: Karta Zgłoszenia na VIII JMPA  
pobierz: Regulamin VIII Jeździeckich Mistrzostw Polski Amatorów w Skokach przez Przeszkody - Toruń'2005