... wróć
PLWiRPolska Liga Western i Rodeo
02-197 WARSZAWA, ul. Na Skraju 30
telefon: (0,22) 868-07-51
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
strona WWW: www.plwir.wild-west-riders.com
Otwarte Zawody Western o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo
Miasteczko Western - Mrągowo/Nikutowo, 24-25 lipca 2004
Rodzaj zawodów:Otwarte zawody western
Miejsce:Miasteczko Western - Mrągowo/Nikutowo
plac przy ul. Wojska Polskiego
Termin:24-25 lipca 2004
Organizator:PDM
Patronat:Polska Liga Western i Rodeo
Biuro zawodów:
do dnia 22.07.2004:Polska Liga Wester i Rodeo
02-197 WARSZAWA,ul. Na Skraju 30
telefon (0,22) 868-07-51, fax (0,22) 715-62-63
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
w dniach 23-25.07.2004:  Miasteczko Western
Rulebook:Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PLWiR
(do wglądu w siedzibie PLWiR lub na stronach WWW:
www.wild-west-riders.com i www.plwir.wild-west-riders.com).
W przypadku kwestii nieobjętych przepisami PLWiR obowiązują przepisy AQHA 2004 i NRHA 2004.
Wyjątek: Any bit/Two hands: każdy koń, niezależnie od wieku może być prowadzony za pomocą snaffle bit lub hackamore; jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.
Warunki techniczne: arena 40 x 60 m, ogrodzenie drewniane, podłoże piaszczyste
Opłaty:opłata organizacyjna: 40 zł
odpłatność za każdą konkurencję:
20 zł - zawodnicy zrzeszeni w PLWiR
35 zł - zawodnicy nie zrzeszeni w PLWiR.
Płatność na miejscu w dniu zawodów.
Konkurencje: western pleasure (junior, senior), trail, reining (junior, senior), barrel racing, pole bending, western horsemanship (junior), team penning, wrestling, calf roping.
Zgłoszenia:
(formularz)
Biuro zawodów zgłoszenia przyjmuje do dnia 22.07.2004 r.
faxem (0,22) 715-62-63 lub mailem plwir@pdm-promo.pl.
Zakwaterowanie jeźdźców:  Pensjonat "Siedlisko", 10 km od Mrągowa, koszt zakwaterowania około 60 zł/doba. Rezerwacje przyjmuje biuro zawodów.
Zakwaterowanie koni: Boksy/stanowiska w "Siedlisku" - 10 km od Mrągowa - 30 zł/doba; 25 zł/doba.
Stanowiska w "Miasteczku Western" w Mrągowie - 25 zł/doba. Rezerwacje przyjmuje biuro zawodów.
Nagrody:Przewidywana pula nagród - 10000 zł.
Organizacja zawodów:
 1. Zawodnik może wystartować na 1 koniu maksymalnie w 3-ech konkurencjach.
 2. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, buty kowbojskie i kapelusz kowbojski; młodzież do lat 18 pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach.
 3. Numery startowe będą losowane, do odbioru w biurze zawodów.
 4. Identyfikatory dla zawodników do odbioru w biurze zawodów.
 5. Zawody zostaną rozegrane w klasach junior i senior pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 6 zawodników w danej konkurencji.
 6. Zawodnik obowiązany jest do posiadania paszportu konia PZHK z wpisem aktualnych szczepień, urzędowego świadectwa zdrowia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii (jeżeli koń pochodzi spoza województwa) oraz pisemnej zgody lekarza na start zawodnika w zawodach. Konie i zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie mogą uczestniczyć w zawodach.
 7. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 8. Na przeglądzie weterynaryjnym oraz odprawie technicznej obecność zawodnika obowiązkowa. Zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko, klub, nazwę konia, jego wiek i rasę. Koń musi być starannie wyczyszczony. Derki, bandaże muszą być zdjęte.
 9. Wszelkie oznaki okrucieństwa i działania, które komisja sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody podczas zawodów (wypadki oraz kradzieże).
Program imprezy "Miasteczko Western" wraz z programem zawodów:
Piątek, 23 lipca 2004
11:00-11:30Uroczyste otwarcie Miasteczka Western
11:00-13:00Próby przejazdowe przed zawodami i pokazami
13:00-13:30Pokaz tańca country
13:40-14:15Pokazy lasso
14:20-14:50Indiańskie Show
15:00-15:25Pokaz jeździecko - kaskaderski
15:30-15:45Pokaz z tresowanym bykiem
15:45-16:00Pokaz jeździecki
16:10-16:30Trick riding i tresura
16:45-17:15Pokaz z cielakami
17:30-17:40Pokaz: bójka kowbojska
17:40Konkursy dla publiczności
18:00-20:00Muzyka country
20:00-21:00Koncert Ainu
21:00Zakończenie I dnia imprezy
Sobota, 24 lipca 2004
08:00-09:00Bramka weterynaryjna
09:00-10:00Odprawa techniczna
10:00-10:30Oficjalne otwarcie zawodów, parada western
10:35-11:35Konkurs 1 - trail
11:40-12:00Pokaz lasso
12:05-12:35Konkurs 2 - western pleasure (klasa: junior i senior)
12:40-13:10Konkurs 3 - western horsemanship (klasa: junior)
13:15-13:25Pokaz: bójka w saloonie
13:30-14:10Konkurs 4 - reining (klasa: junior i senior)
14:15-14:45Indiańskie Show
14:50-15:20Konkurs 5 - barrel racing
15:20-15:50Konkurs 6 - pole bending
15:55-16:15Trick riding i tresura
16:20-16:50Konkurs 7 - calf roping
16:55-17:25Konkurs 8 - team penning
17:30-18:00Konkurs 9 - wrestling
18:05-18:15Pokaz tańca country
18:15-18:45Ogłoszenie wyników półfinałów i rozdanie nagród (k.1, k.2, k3.,k.9)
18:45-20:00Muzyka country
20:00-24:00Dyskoteka country
Niedziela, 25 lipca 2004
09:00-10:00Bramka weterynaryjna
10:00-11:00Odprawa techniczna
11:00-11:30Otwarcie II dnia zawodów, parada western
11:35-11:55Indiańskie Show
12:00-12:30Konkurs 1 - reining (finał)
12:35-16:30Przerwa - parada
16:35-16:55Konkurs 2 - barrel racing (finał)
17:00-17:20Konkurs 3 - pole bending (finał)
17:25-17:45Pokaz western
17:50-18:10Konkurs 4 - calf roping (finał)
18:15-18:35Konkurs 5 - team penning (finał)
18:40-19:00Konkursy dla publiczności
19:00-19:30Ogłoszenie wyników finałów i rozdanie nagród
Zakończenie imprezy - zamknięcie Miasteczka Western
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.