...wróć
Polski Klub KawaleryjskiStowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski
60-452 POZNAŃ, ul. Darłowska 7
telefon/fax (0,61) 848-92-65
strona WWW: www.kawaleria.org

Szarża pod Krojantami - 2004
Krojanty, 5 wrzesień 2004
Na mocy postanowień Fundacji "Szarża pod Krojantami", Zarząd Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, pragnie poinformować, iż doroczne uroczystości związane z upamiętnieniem boju kawaleryjskiego z 1 września 1939 roku, stoczonego przez 18 Pułk Ułanów Pomorskich pod Krojantami nieopodal Chojnic, odbędą się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, czyli w dniu 5.09. 2004 roku.
Tegoroczne uroczystości będą miały podobny jak w zeszłym roku charakter, ze względu na formę upamiętnienia bitwy z 1939 roku, poprzez widowisko historyczno - militarne, autentyczną szarżę kilkudziesięciu współczesnych kawalerzystów, na pododdział zmechanizowany hitlerowskiego Wehrmachtu. W trakcie tego patriotycznego przedsięwzięcia będzie można zobaczyć również walkę pododdziału kawalerii z przeciwnikiem, pokaz musztry konnej pododdziału oraz gonitwę ułańską, a także pokazy władania szablą i lancą oraz sprawności wyszkolenia kawalerzysty - popularnie nazywane "dżygitówką".

Krojanty 2003  Krojanty 2003  Krojanty 2003  Krojanty 2003

Główny trud organizacyjny nad przedsięwzięciem, obok Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa, wzięła na siebie powołana na początku 2003 roku, Fundacja "Szarża pod Krojantami", której Prezesem jest pani Grażyna Winiecka, współwłaścicielka prywatnej Kliniki Leczenia Zespołów Bólowych i Kręgosłupa w Krojantach. Za wszystkie sprawy organizacyjne, związane z odtworzeniem kawaleryjskiego boju w miejscu dawnej szarży, odpowiedzialny jest Polski Klub Kawaleryjski. Dużą pomoc organizacyjną zapewnia 16 Brygada Zmechanizowana z Morąga, której batalion czołgów dziedziczy tradycję historycznego 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
Z uwagi na doświadczenia z zeszłego roku postanowiono skrócić czasowo program widowiska militarno - kawaleryjskiego do niespełna dwóch godzin.
Program obchodów 65 rocznicy Szarży pod Krojantami obejmie:

11.00Uroczystości patriotyczne pod pomnikiem 18 Pułku w Krojantach, połączone z meldunkami Klubów Jeździeckich
12.00 - 13.30Polowa Msza Święta
14.00 - 15.40 Widowisko militarno - kawaleryjskie, zakończone pozoracją szarży polskich ułanów na żołnierzy Wehrmachtu.
  W ramach widowiska zobaczymy:
  • musztrę konno oddziału kawalerii, zakończoną regulaminowym rozwinięciem do szarży
  • inscenizację pt. "Natarcie pododdziału kawalerii" - taktyka spieszania i odprowadzania koni przez koniowodnych
  • Bieg Ułański
  • odtworzenie Szarży z elementami pirotechnicznymi.
  • na zakończenie defilada pododdziałów biorących udział w widowisku oraz wręczenie nagród zwycięzcom biegu.
16.00 - 18.00Piknik Kawaleryjski
Wszystkie osoby pragnące wziąć udział lub wesprzeć działania odtworzenia szarży, prosimy o kontakt z kol. Jerzym Haniszem z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, będącym jednocześnie założycielem nowo powstałej Fundacji. Mile widziane jest uczestnictwo kolekcjonerów i miłośników sprzętu wojskowego, w tym motorów, pochodzących z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 r. Kluby jeździeckie oraz stowarzyszenia kawaleryjskie, zamierzające wystąpić w inscenizacji, mogą liczyć na zwrot kosztów transportu koni.
Adres do korespondencji:
86-200 CHEŁMNO, ul. Kolibrowa 7
telefon (0,56) 686-17-67 oraz (0,694) 49-61-58
konto: BANK "MILLENNIUM" S.A. 0811602202 0000 0000 60658543.