Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Zgorzelecka 52
telefon: (0,75) 732-38-86
strona WWW: www.mosir.boleslawiec.pl
Zamek Kliczków
59-724 OSIECZNICA, Kliczków 8
telefon: (0,75) 734-07-00
strona WWW: www.kliczkow.com.pl

Wielki Festyn Sportów Konnych i Zabaw Rycerskich - Majówka 2005

1 maja - Zamek Kliczków będzie miejscem wspaniałej wiosennej imprezy sportowo-rekreacyjnej - na terenach okalających Zamek odbędzie się Wielki Majowy Festyn Sportów Konnych i Zabaw Rycerskich.
3 maja - Bulwar nad Bobrem w Bolesławcu - Majówka Jeździecka i Gorączka Złota nad Bobrem.
 
 
W programie m.in.:
 
II Euroregionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody zaliczane do Pucharu Dolnośląskiego Zwiazku Jeździeckiego
Impreza dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
1. Cel:
 • popularyzacja i upowszechnianie jeździectwa,
 • integracja transgranicznych środowisk sportowych,
 • umożliwienie mieszkańcom Bolesławca i okolic wypoczynku na powietrzu.
 
2.Termin:1 i 3 maja 2005 r.
 
3. Miejsce:
 • 1 maja 2005 r. - Zamek Kliczków
 • 3 maja 2005 r. - Bulwar nad Bobrem, ul. Rajska, Bolesławiec
 
4.Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52,
telefon: (0,75) 732-38-86
 
5. Współpraca:
 • Zamek "KLICZKÓW"
 • Landratsamt Bautzen
 • Towarzystwo Wspierania MOSiR - Sekcja Jeździecka
 
6. Honorowy patronat imprezy:
 • Paweł Wróblewski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Jacek Gałczyński - Dyrektor Stada Ogierów Skarbu Państwa "Książ"
 
7.Uczestnicy:wszyscy chętni zawodnicy, spełniający warunki PZJ.
 
8.Warunki uczestnictwa:
 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa do dnia 30.04.2005 r. w biurze zawodów
  telefon/fax: (0,75) 732-23-15, e-mail: konie@mosir.boleslawiec.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  nazwę klubu, imiona i nazwiska zawodników, nazwy koni ze wskazaniem udziału w poszczególnych konkursach, dzień zawodów.
  Możesz skorzystać z gotowych wzorów zgłoszeń:
  Zgłoszenie - plik DOC
  Zgłoszenie - plik PDF
 • opłata organizacyjna 25 zł od startu,
 • brak opłaty organizacyjnej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu powoduje skreślenie zawodnika z listy startowej,
 • w przypadku wycofania się ze startu organizator nie zwraca wpisowego,
 • należy zabrać z sobą ważny dokument tożsamości, nr NIP, niepełnoletni nr PESEL oraz pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
 
9.Program zawodów:
 Kliczków, 1 maja 2005 r. - godz. 10.00
Konkurs kl. "LL" - art. 238 - o Puchar Grupy INTEGER
Konkurs kl. "L" - art. P-3 - z oceną stylu jeźdźca - o Puchar Wójta Gminy Osiecznica
Konkurs kl. "P" - dwufazowy art.284.2.4 - o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec
Konkurs kl. "N" - dokładności z jedną rozgrywką art. 238 AM 3 - o Puchar SIGNAL IDUNA PTU S.A.
Konkurs kl. "C" - art. 238 A-2 - zwykły o Puchar Wojewody Dolnośląskiego
 
 
Komisja sędziowska:   Przewodniczący - Zbigniew Bojda
Sędzia na styl - Piotr Krysmann
Sędziowie - Ewa Formicka, Iza Bek-Kaczkowska
Delagat techniczny - Jerzy Krysmann
Gospodarz toru - Jacek Pękalski
 
 Bolesławiec, 3 maja 2005 r. - godz. 9.00
Konkurs kl. "LL" - dokładności bez rozgrywki art. 238
Konkurs kl. "L" - styl (juniorzy) art. P-3 o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Konkurs kl "L" - dokładności bez rozgrywki art. 238 - Organizator dopuszcza możliwość dwukrotnego przejazdu
Konkurs kl. dla Pony - dwufazowy art. 284 .2.4 o Puchar BZM Cieśla
Konkurs kl. "P" - z wyborem przeszkód art. 280 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec
Konkurs kl. "N" - dokładności z jedną rozgrywką art.238 AM 3 o Puchar Prezydenta SGP Euroregionu NYSA
Konkurs kl. "C" - zwykły art. 238 A-2 o Puchar Dyrektora SOSP "Książ"
Uwaga: wytłuszczono konkursy zaliczane do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego
 
 
Komisja sędziowska:   Przewodniczący - Zbigniew Bojda
Sędzia na styl - Piotr Krysman
Sędziowie - Ewa Formicka, Krystyna Sęk
Delagat techniczny - Jerzy Krysman
Gospodarz toru - Jacek Pękalski
 
10.Nagrody:
 • nagrody rzeczowe i finansowe - łączna pula nagród na 2 dni zawodów - 12000 zł
 • puchary, dyplomy, flots
 
11.Finansowanie:
 • środki pomocowe Unii Europejskiej programu Phare w ramach projektów Euroregionu NYSA
 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • sponsorzy, wpisowe
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
12.Postanowienia końcowe: 
 • wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w propozycjach,
 • organizator nie zapewnia koniowiązu i stajni,
 • konkursy oraz dokumentacja zawodów i koni prowadzona będzie zgodnie z przepisami PZJ,
 • propozycje są zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki,
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszych propozycji.
 
13.Noclegi:
 • możliwość rezerwacji noclegów - Zamek Kliczków - telefon (0,75) 734-07-00
 • Ośrodek Wodno-Sportowy MOSiR ul. Spacerowa 26 - telefon (0,75) 732-29-51
 • organizatorzy dysponują ograniczoną ilością boksów w Kliczkowie i okolicach Bolesławca
 
14. Propozycje zatwierdzone w dniu 04.04.2005 r. przez Przewodniczącego Komisji Skoków DZJ - Piotra Krysmanna.
 
Turniej Rycerski
 
III Turniej Rycerski o "Nagrodę Kasztelana Zamku Kliczków", w którym weźmie udział 15 konwentów rycerskich z Polski, Białorusi, Litwy, Czech i Niemiec. W jego ramach odbędą się m.in.:
 • turniej łuczniczy w fosie zamkowej
 • turniej bojowy na miecze jednoręczne i tarcze lub półtoraręczne (do czterech trafień)
 • pokazy scenek rodzajowych w wykonaniu przybyłych grup rycerskich
 • pokazy rycerstwa konnego (pojedynek na kopie)
 • bieg rycerski konwentów
 • bitwa o zamek
 
Sportowy Turniej Rodzinny
 
Podczas festynu dodatkowo zachęcamy przybyłych Gości do różnych form rekreacji. Dla dzieci i całych rodzin zorganizowane zostaną różnego rodzaju konkursy: naprzemienne strzały na bramkę, biegi dla dzieci, przeciąganie liny, piłka odbijana (żonglerka), mecz piłki siatkowej dla dzieci, malowanie kredą kolorową na papierze, biegi w workach, slalom z oponą samochodową, rzut woreczkiem do celu, slalom rowerowy, turniej tenisa ziemnego, rozgrywki szachowe.
 
Jarmark Średniowieczny
 
Na podzamczu odbędzie się jarmark średniowieczny, podczas którego rzemieślnicy będą prezentować swoje wyroby: biżuterię kutą z żelaza i metali szlachetnych, naczynia z gliny i drewna, wyroby snycerzy i kowali artystycznych.