...wróć
KKJKKrakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 KRAKÓW, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax: (0,12) 262-14-18
e-mail: kkjk@op.pl

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
Hipodrom KKJK, 23-24 październik 2004
1.Organizator:KKJK i MZJ Kraków
2.Termin:23-24.10.2004
3.Miejsce:Hipodrom KKJK
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5.Termin zgłoszeń:20.10.2004
6.Termin zapisów:22.10.2004 - do godz. 19:00
7.Adres:Krakowski Klub Jazdy Konnej, 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175
8.Dodatkowe informacje:
 • Andrzej Gołda
  telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,504) 23-59-59
 • Anna Pachla
  telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,502) 97-79-99
9.Program zawodów:
sobota - 23 paździenika 2004
godzina 10.00konkurs nr 1klasy LL - dokładnościseria A - pony (w zależności od ilości zgłoszeń)
seria B - duże konie
konkurs nr 2klasy Lseria A - z oceną stylu jeźdźca
seria B - dokładności
konkurs nr 3klasy P - zwykły Art. 238.2.1
konkurs nr 4klasy N - dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 5klasy C - zwykły Art. 238.2.1 (w zależności od ilości zgłoszeń)
niedziela - 24 października 2004
godzina 9.00konkurs nr 6klasy LL - dokładnościseria A - pony (w zależności od ilości zgłoszeń)
seria B - duże konie
konkurs nr 7klasy Lseria A - z oceną stylu jeźdźca
seria B - dokładności
konkurs nr 8klasy P- dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 9klasy N - zwykły Art. 238.2.1
konkurs nr 10klasy C - dokładności Art. 238.1.2 (w zależności od ilości zgłoszeń)
10.Warunki techniczne:
 
 • parcours - 80x100 - podłoże piaskowe
 • rozprężalnia - 40x80 - podłoże piaskowe
 • dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, kontrola dokumentów w dniu 22.10.2004 w godzinach od 18:00 do 21:00 i w dniu 23.10.2004 w godzinach od 8:00 do 10:00
11.Sprawy organizacyjne:
 
 • opłaty: organizacyjna 50 zł od konia; boks 100 zł; stanowisko 30 zł
 • ilość boksów ograniczona
 • za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nieuregulowania opłat do momentu rozpoczęcia konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa
 • stajnie przygotowane od dnia 22 października 2004, godz. 15.00
 • pasza dla koni we własnym zakresie
 • wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 • organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 • za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 300 zł
 • dokonanie zmian w zapisach do konkursów otwartych po wywieszeniu list startowych - za zgodą Sędziego Głównego - po wniesieniu opłaty 10 zł
 • wyżywienie w Barze Jeździeckim "STARE KONIE" na terenie KKJK lub we własnym zakresie
 • rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
 • adresy hoteli:
  • CITY - telefon (0,12) 266-60-21, fax (0,12) 267-18-86
  • START - telefon/fax (0,12) 266-08-80
  • KRAKUS - telefon/fax (0,12) 652-02-02
12.Propozycje zatwierdzone przez MZJ Kraków.