Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
KKJKKrakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax: (0,12) 262-14-18
e-mail: kkjk@op.pl
Propozycje Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody
Kraków, 16-17 kwietnia 2005
1.Organizator:Krakowski Klub Jazdy Konnej
2.Termin:16-17 kwietnia 2005
3.Miejsce:Hipodrom KKJK
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5.Termin zgłoszeń:10 kwietnia 2005
6.Ostatecznie zapisy do konkursów: 15 kwietnia 2005 - do godziny 19:00
7.Komisja sędziowska:
Sędzia główny  - Monika Wisłoka
Sędzia MZJ - Jacek Wisłocki
Sędzia - Dorota Pasek
Sędzia - Hanna Woltyńska
8.Gospodarz toru:Anna Skobrtal
9.Adres:Krakowski Klub Jazdy Konnej,
30-382 Kraków,
ul. Kobierzyńska 175
10.Dodatkowe informacje:Andrzej Gołda - telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,508) 77-23-61
Anna Pachla - telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,502) 97-79-99
11.Program zawodów:
 
 sobota - 16 kwietnia 2005
 godzina 11.00 - konkurs nr 1klasy L - z oceną stylu jeźdźca LICENCYJNY
dla zawodników ubiegających się o III licencję
   - konkurs nr 2klasy LL - dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1
   - konkurs nr 3klasy L - dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1
 godzina 15.00 - konkurs nr 4klasy P - dwufazowy Art. 274.5.3
   - konkurs nr 5klasy N - dokładności Art. 238.1.2
   - konkurs nr 6klasy C - zwykły Art. 238.2.1
 niedziela - 17 kwietnia 2005
 godzina 10:00 - konkurs nr 7klasy LL - dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1
   - konkurs nr 8klasy L - dwufazowy Art. 274.5.3
   - konkurs nr 9klasy P - zwykły Art. 238.2.1
 godzina 14.00   -  konkurs nr 10  klasy N - dwufazowy Art. 274.5.5
   - konkurs nr 11klasy C - dokładności Art. 238.1.2
 
12.Zgłoszenia na obowiązujących drukach z uwzględnieniem danych koni, wymaganych przez PZJ przy opracowywaniu wyników zawodów.
13.Zawodnicy zgłaszający się do udziału w konkursie licencyjnym zobowiązani są do wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 20 zł oraz do wpełnienia zgłoszenia na obowiązującym druku.
14.Warunki techniczne:
 
 • parcours - 80 x 100 - podłoże piaskowe
 • rozprężalnia - 40 x 80 - podłoże piaskowe
 • dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, kontrola dokumentów w dniu 15.04.2005 w godz. 18:00 do 21:00 i w dniu 16.04.2005 w godz. 8:00 do 10:00
15. Sprawy organizacyjne:
 
 • opłaty: organizacyjna 50 zł od konia; boks 50 zł/dzień; stanowisko 20 zł/dzień
 • ilość boksów ograniczona
 • za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nieuregulowania opłat do momentu rozpoczęcia konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa
 • stajnie przygotowane od dnia 15 kwietnia 2005, godz. 15.00
 • pasza dla koni we własnym zakresie
 • wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 • organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 • za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 200 zł
 • dokonanie zmian w zapisach do konkursów otwartych po wywieszeniu list startowych za zgodą Sędziego Głównego - po wniesieniu opłaty 10 zł
 • wyżywienie w Barze Jeździeckim "STARE KONIE" na terenie KKJK lub we własnym zakresie
 • rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
 • adresy hoteli:
  • CITY - telefon (0,12) 266-60-21, fax (0,12) 267-18-86
  • START - telefon/fax (0,12) 266-08-80
  • KRAKUS - telefon/fax (0,12) 652-02-02
Propozycje zatwierdzone przez MZJ Kraków