...wróć
KKJKKrakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 KRAKÓW, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax: (0,12) 262-14-18
e-mail: kkjk@op.pl

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
Hipodrom KKJK, 9-10 październik 2004
1.Organizator:KKJK i MZJ Kraków
2.Termin:9-10 października 2004
3.Miejsce:Hipodrom KKJK
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5.Termin zgłoszeń:7 października 2004
6.Termin zapisów:8 października 2004 - do godz. 20:00
7.Adres:Krakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175
8.Dodatkowe informacje:
 • Andrzej Gołda
  telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,504) 23-59-59
 • Anna Pachla
  telefon/fax (0,12) 262-14-18, telefon (0,502) 97-79-99
9.Program zawodów:
 sobota - 9 października 2004
godzina 11.00konkurs nr 1klasy LL - dokładności bez rozgrywki
 konkurs nr 2klasy Lseria A - dokładności bez rozgrywki
seria B - z oceną stylu jeźdźca
godzina 15.30konkurs nr 3klasy P - dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 4klasy N - zwykły Art. 238.2.1
 niedziela - 10 października 2004
godzina 9.00konkurs nr 5klasy LL - dokładności bez rozgrywki
godzina 11:30konkurs nr 6klasy Lseria A - dokładności bez rozgrywki
seria B - z oceną stylu jeźdźca
godzina 15.30konkurs nr 7klasy P - zwykły Art. 238.2.1
konkurs nr 8klasy N - dwunawrotowy Art. 238.1.2
UWAGA: godziny konkursów mogą ulec zmianie.
10.Warunki techniczne:
 
 • parcours - 80x100 - podłoże piaskowe
 • rozprężalnia - 40 x 80 - podłoże piaskowe
 • dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, kontrola dokumentów w dniu 8.10.2004 w godzinach od 18:00 do 21:00 i w dniu 9.10.2004 w godzinach od 8:00 do 10:00
11.Sprawy organizacyjne:
 
 • opłaty: organizacyjna 50 zł od konia; boks 100 zł; stanowisko 30 zł
 • ilość boksów ograniczona
 • za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nieuregulowania opłat do momentu rozpoczęcia konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa
 • stajnie przygotowane od dnia 8 października 2004, godz. 15.00
 • pasza dla koni we własnym zakresie
 • wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 • organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 • za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 300 zł
 • dokonanie zmian w zapisach do konkursów otwartych po wywieszeniu list startowych za zgodą Sędziego Głównego - po wniesieniu opłaty 10 zł
 • wyżywienie w Barze Jeździeckim "Stare Konie" na terenie KKJK lub we własnym zakresie
 • rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
 • adresy hoteli:
  • CITY - telefon (0,12) 266-60-21, fax (0,12) 267-18-86
  • START - telefon/fax (0,12) 266-08-80
  • KRAKUS - telefon/fax (0,12) 652-02-02
Propozycje zatwierdzone przez MZJ Kraków.