...wróć
KKJKKrakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 KRAKÓW, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax: (0,12) 262-14-18
e-mail: kkjk@op.pl
Propozycje Ogólnopolskich Zawodów w skokach przez przeszkody
XXXI MEMORIAŁ MAJORA ADAMA KRÓLIKIEWICZA

Hipodrom KKJK, 7-9 maja 2004
1.Organizator:KKJK i Małopolski Związek Jeździecki
2.Termin:7-9 maja 2004 r.
3.Miejsce:Hipodrom KKJK
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5.Termin zgłoszeń ostatecznych:1 maja 2004
6.Adres:Krakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 KRAKÓW, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax (0,12) 262-14-18
telefon komórkowy (0,504) 23-59-59
7.Program zawodów:
 piątek - 7 maja 2004
godz. 11.00 konkurs nr 1  klasy P - 110 cm z oceną stylu konia - Runda Młodych Koni dla koni pięcioletnich
 konkurs nr 2 klasy N - 120 cm z oceną stylu jeźdźca (1 koń na zawodnika)
 konkurs nr 3 klasy C - 130 cm - Mała Runda - dwufazowy - Art. 274.5.3.
 konkurs nr 4 klasy CC1 - 140 cm - Duża Runda - zwykły na czas Art. 258.2.1.
 sobota - 8 maja 2004
 konkurs nr 5  klasy P - 110 cm zwykły z oceną stylu konia - Runda Młodych Koni dla koni pięcioletnich
 konkurs nr 6 klasy N - 120 cm z oceną stylu jeźdźca (1 koń na zawodnika)
godz. 14.00 konkurs nr 7 klasy C - 130 cm - zwykły - Mała Runda - Art. 238.2.1
 konkurs nr 8 klasy CC1 - dwufazowy, II faza wg. tabeli C - Art. 274.5.2
konkurs nr 9 klasy CC3 - potęga skoku - Art. 262.2
 niedziela - 9 maja 2004
 konkurs nr 10 klasy P - 110 cm zwykły z oceną stylu konia - Runda Młodych Koni dla koni pięcioletnich
 konkurs nr 11 klasy N - 120 cm z oceną stylu jeźdźca (1 koń na zawodnika)
 konkurs nr 12 klasy C - 130 cm o wzrastającym stopniu trudności Art. 269.5. dla koni nie startujących w Finałach.
 konkurs nr 13 klasy C - 130 cm Finał Małej Rundy - konkurs dwufazowy - Art.274.5.3
godz. 14.00 Prezentacja ekip
godz. 14.30 konkurs nr 14 klasy CC1 - 140 cm Finał Dużej Rundy - dwunawrotowy - GRAND PRIX Memoriał mjr. Adama Królikiewicza Art. 261.5.3(4.3), 273.(2.2)(3.3)(4.3) "PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA"
 konkurs nr 15 specjalny "KOŃ - SAMOCHÓD"
8.Uwagi:
 • prawo startu w konkursie nr 13 - Finale Małej Rundy mają pary, które uzyskały przynajmniej raz wynik do 4 pkt. karnych w konkursach nr 3 i 7
 • prawo startu w konkursie nr 14 - Grand Prix mają pary, które pokonały chociaż raz parcours klasy CC1 z wynikiem do 4 pkt. karnych - konkursy nr 4 i 8, aktualni medaliści Mistrzostw Polski Seniorów oraz zwycięzca konkursu Grand Prix z roku 2003
 • w ostatnim dniu zawodów koń może startować tylko 1 raz
 • w konkursie kl. N - 1 koń na zawodnika
 • w pozostałych konkursach max. start na 3 koniach
9.Osoby oficjalne:Bogdan German - Sędzia Główny
Tadeusz Głoskowski - Sędzia PZJ
Jacek Wisłoki - Sędzia
Jan Kolanowski - Komisarz
Zbigniew Dąbrowski - Delegat techniczny
Anna Skorbtal - Gospodarz toru
10.Sprawy organizacyjne:
 • szczegółowe zapisy do konkursów pierwszego dnia zawodów muszą być złożone do godz. 19.00 dnia 6 maja w biurze zawodów
 • odprawa techniczna, 6 maja 2004 (czwartek), godz. 20.00
 • stajnie przygotowane od dnia 6 maja 2004, godz. 12.00
 • organizator zapewnia pierwszą ściółkę; na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia: słoma - 1 kostka 4 zł, siano - 1 kostka 6 zł
 • wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 • opłaty za udział w zawodach:
  • organizacyjne - 100 zł od konia
  • boks - 180 zł - ilość boksów ograniczona (decyduje kolejność przedpłat) przedpłaty na konto KKJK (Bank Spółdzielczy Kraków, Plac Kleparski, nr 2985910007002000001209001 najpóźniej do dnia 2 maja 2004 potwierdzone faxem do biura KKJK (bez zwrotu za zamówione, a niewykorzystane boksy)
 • stanowisko - 60 zł
 • startowe od konkursu - 1% wysokości nagród pieniężnych w danym konkursie
 • przyłączenie koniowozu do prądu - 50 zł za okres zawodów; na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu
 • opłata na program antydopingowy - 10 zł od konia
 • suma nagród pieniężnych zawodów wynosi 20000 zł (płatne są 4 pierwsze miejsca w każdym konkursie, z wyjątkiem konkursów klasy P i N, w których starty nie są nagradzane finansowo - wg tabeli, oraz do 25% liczby zawodników w nim startujących - wartość wpisowego)
 • każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu - oplata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)
 • nagrody pieniężne w poszczególnych konkursach:
   nr konkursuI
  miejsce
  II
  miejsce
  III
  miejsce
  IV
  miejsce
  25%
  uczestników
  pula  
   nr 3 - kl. C4503702902101001420
   nr 4 - kl. CC17006005004002802480
   nr 7 - kl. C4503702902101001420
   nr 8 - kl. CC17006005004002802480
   nr 9 - kl. CC310006004003002002500
   nr 12 - kl. C3002502001501001000
   nr 13 - FMR8006705404102802700
   nr 14 - G.Prix200014008005003005000
   nr 15 - specjal.3502501801201001000
11.Warunki techniczne:
 • parcours i rozprężalnia piaskowe
 • dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ
 • przegląd weterynaryjny w stajniach na życzenie lekarza weterynarii
 • organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 • za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 300 zł
 • rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
 • adresy hoteli:
  • CITY tel. (0,12) 266-14-33, fax. (0,12) 267-18-86
  • START tel. (0,12) 266-08-80
  • KRAKUS tel. (0,12) 652-02-02, fax. jw.
 Propozycje zatwierdzone przez PZJ.