Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
KKJKKrakowski Klub Jazdy Konnej
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175
telefon/fax: (0,12) 262-14-18
strona WWW: www.kkjk.republika.pl
e-mail: k-k-j-k@tlen.pl
Propozycje Ogólnopolskich Zawodów w skokach przez przeszkody
XXXII Memoriał Majora Adama Królikiewicza
Kraków, 6-8 maja 2005
1.Organizator:KKJK i MZJ Kraków
2.Termin:6-8 maja 2005
3.Miejsce:Hipodrom KKJK
4.Uczestnicy:Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5.Termin zgłoszeń:22 kwietnia 2005
6.Adres:Krakowski Klub Jazdy Konnej
ul. Kobierzyńska 175, 30-382 Kraków
telefon/fax: (0,12) 262-14-18, telefon: (0,508) 77-23-61
7.Program zawodów:
 piątek - 6 maja 2005
godz. 11.00konkurs nr 0klasy N - 120 cm - dwufazowy - art. 274.5.3
konkurs nr 1klasy P - 110 cm - Runda Młodych Koni (dla koni 5-cio letnich) z oceną stylu konia
konkurs nr 2klasy N/C - 125/130 cm - Runda Młodych Koni (dla koni 6 i 7-letnich) - z oceną stylu konia
konkurs nr 3klasy C - 130 cm - Mała Runda - zwykły - art. 238.2.1
konkurs nr 4klasy CC1-140 cm - Duża Runda - dwufazowy - art. 274.5.3
 sobota - 7 maja 2005
godz. 10.00konkurs nr 0klasy N - 120 cm - dwufazowy - art. 274.5.3
konkurs nr 5klasy P - 110 cm - Runda Młodych Koni (dla koni 5-cio letnich) z oceną stylu konia
konkurs nr 6klasy N/C - 125/130 cm - Runda Młodych Koni (dla koni 6 i 7-letnich) - z oceną stylu konia
godz. 14.00konkurs nr 7klasy C - 130 cm - Mała Runda - dwufazowy - art. 274.5.3
konkurs nr 8klasy CC1 - 140 cm - Duża Runda - zwykły - art. 238.2.1
konkurs nr 9klasy CC3 - potęga skoku - art. 262.2
niedziela - 8 maja 2005
godz. 10.00konkurs nr 0klasy N - 120 cm - zwykły - art. 238.2.1
konkurs nr 10klasy P - 110 cm z - Finał Rundy Młodych Koni (dla koni 5-letnich) - z oceną stylu konia
konkurs nr 11klasy C - 130 cm z - Finał Rundy Młodych Koni (dla koni 6 i 7-letnich) - dwufazowy - art. 274.5.3
konkurs nr 12klasy C - 130 cm - dla koni nie startujących w Finałach z wyborem trasy wg tabeli C art. 271
konkurs nr 13klasy C - 130 cm - Finał Małej Rundy - konkurs dwufazowy - art. 274.5.3
godz. 14.00prezentacja ekip
godz. 14.30konkurs nr 14klasy CC1 - 140 cm - Finał Dużej Rundy - GRAND PRIX;
Memoriał mjr. Adama Królikiewicza - dwunawrotowy - art. 261.5.3 (4.3), 273(2.2)(3.3)(4.3)
konkurs nr 15specjalny "KOŃ - SAMOCHÓD"
8.Uwagi:
 
 • prawo startu w konkursie nr 13 - Finale Małej Rundy mają pary, które uzyskały przynajmniej raz wynik do 8 pkt. karnych w konkursach nr 3 i 7
 • prawo startu w konkursie nr 14 - Grand Prix mają pary, które pokonały chociaż raz parcours klasy CC1 z wynikiem do 8 pkt. karnych - konkursy nr 4 i 8, aktualni medaliści Mistrzostw Polski Seniorów oraz zwycięzca konkursu Grand Prix z roku 2004
 • w ostatnim dniu zawodów koń może startować tylko 1 raz
 • w konkursie kl. N - 1 koń na zawodnika
 • w pozostałych konkursach start max. na 3 koniach
9.Osoby oficjalne:
Sędzia Główny-Jacek Wisłocki
Sędzia PZJ-Tadeusz Głoskowski
Sędziowie-Bogdan German
Anna Hadała
Komisarz-Jan Kolanowski
Delegat Techniczny-Rudolf Mrugała
Lekarz Weterynarii-Jacek Kańka
Gospodarz toru-Anna Skobrtal
10.Sprawy organizacyjne:
 
 • szczegółowe zapisy do konkursów pierwszego dnia zawodów muszą być złożone nie później niż do godz. 19.00 dnia 5 maja 2005 (czwartek) w biurze zawodów
 • odprawa techniczna, 5 maja 2005 (czwartek), godz. 20.00
 • stajnie przygotowane od dnia 5 maja 2005, godz. 12.00
 • organizator zapewnia pierwszą ściółkę; na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia: słoma - 1 kostka 4 zł, siano - 1 kostka 6 zł.
 • wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 • opłaty za udział w zawodach:
  • wpisowe - 100 zł od konia
  • stanowisko - 70 zł
  • boks w stajniach - 200 zł - ilość boksów ograniczona (decyduje kolejność przedpłat - potwierdzenie wpłaty za boksy faxem w terminie do 2 maja 2005 lub data wpływu na rachunek bankowy - bez zwrotu za zamówione, a niewykorzystane boksy)
  • boks rozkładany pod przykryciem "Grand Prix" - 220 zł
 • przyłączenie koniowozu do prądu - 50 zł za okres zawodów; na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu
 • opłaty startowe:
  • startowe od konkursu - 1% wysokości nagród pieniężnych w danym konkursie (dla konkursów z nagrodami pieniężnymi)
  • 10 zł w konkursach nr 0, 1, 2, 5, 6
  • opłata na program antydopingowy - 10 zł od konia
 • reklamacje: - wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 zł
 • każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu - opłata 20 zł ( nie dotyczy skreśleń z listy)
 • konto: Krakowski Klub Jazdy Konnej, 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175
  Bank Spółdzielczy O/Kraków, nr 29 8591 0007 0020 0000 1209 0001
 • suma nagród pieniężnych zawodów wynosi 22500 zł (płatne są 4 pierwsze miejsca w każdym konkursie, z wyjątkiem konkursów nr 0, 1, 2, 5, 6, w których starty nie są nagradzane finansowo - wg tabeli oraz do 25% liczby zawodników w nim startujących - wartość wpisowego)
11.Przewidywana pula nagród:
nr konkursuI miejsceII miejsceIII miejsceIV miejsce25% uczestnikówpula
nr 3 - kl. C4002501501001001000
nr 4 - kl. CC18005003002002002000
nr 7 - kl. C4002501501001001000
nr 8 - kl. CC18005003002002002000
nr 9 - kl. CC38005003502501002000
nr 10 - kl. P4002501501001001000
nr 11 - kl. C4002501501001001000
nr 12 - kl. C4002501501001001000
nr 13 - FMR10007005504503003000
nr 14 - G.Prix3500200010006004007500
nr 15 - specjal.350250200150501000
12.Sprawy weterynaryjne:Powiatowy lekarz wet. Paweł Pęczalski - (0,12) 411-25-69
Lekarz wet. zawodów Jacek Kańka - (0,604) 23-63-49
 Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
 1. szczepienie podstawowe:
  • pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
13.Warunki techniczne:
 • parcours i rozprężalnia piaskowe
 • dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ
 • przegląd weterynaryjny w stajniach na życzenie lekarza weterynarii
 • organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 • rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie - adresy polecanych hoteli:
  • START, ul. Kapelanka 60, telefon: (0,12) 269-22-10 (rabat extra dla uczestników Memoriału - na hasło "KKJK")
  • PANORAMA, ul. Lipińskiego 3, telefon (0,12) 260-64-01
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III.Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV.Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V.PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu 12.04.2005
Marcin Szczypiorski - Prezes PZJ