...wróć
  Klub Jazdy Konnej "Joker"
86-200 CHEŁMNO, ul. Toruńska 3
telefon: (0,601) 86-97-58

Rajd konny z okazji 90 Rocznicy Wymarszu I Kompanii Kadrowej
6-12 sierpień 2004
Zarząd Klubu Jazdy Konnej "Joker" w Działowie z siedzibą w Chełmie, reprezentujący Szwadron Jazdy RP Pomorza Nadwiślańskiego I Oddział w Toruniu i kultywujący tradycje 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmie, pragnie poinformować o realizacji historyczno-patriotycznego zamierzenia.
Z okazji przypadającej w dniu 6 sierpnia 2004 r. 90 rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego oraz o kilka dni wcześniej, wyjazdu konnego szwadronu pod dowództwem płk. Beliny Prażmowskiego, zamierzamy odbyć rajd konny w dniach od 6 do 12 sierpnia 2004 r. z Krakowa do Kielc w mundurach ułańskich z szablami i lancami.
 
6 sierpnia - piątek
Godz. 7.30Uroczysta odprawa na Oleandrach z udziałem władz miasta, powiatu i województwa.
Trasa przejazdu wiedzie z Krakowskich Błoń/Oleandrów i następnie Al. 3 Maja, Armii Krajowej, Ronda Ofiar Katynia, J. Conrada, Opolską, Al. 29 Listopada i przez Witkowice, Węgrzce, Bosutów, Młodziejowice - do Michałowic.
Wyjazd z Oleandrów - godz. 7.40. Wjazd do Michałowic - godz. 11.30-12.00.
Udział w uroczystości. Po wyjeździe z Michałowic, przez Zagórze Dworskie, Goszczę, Polanowice, Niedźwiedź, Ratajów - wjazd do Słomnik.
Około godz. 18.00 Udział w uroczystościach rocznicowych. Nocleg w okolicach Słomnik.
7 sierpnia - sobota
Godz. 10.00Wyjazd ze Słomnik w kierunku Michałowa - przez Prandocin, Prandocin Iły, Glinicę, Pojałowice, Wymysłów, Bukowską Wolę - wjazd do Miechowa ok. godz. 13.00. Zbiórka na Rynku, złożenie raportu, udział w uroczystościach rocznicowych przy pomniku, przejazd w kierunku Bazyliki Grobu Pańskiego.
Godz. 15.00Wyjazd w kierunku Książa Wielkiego przez Strzyżów, Cisie.
Godz. 16.00Przyjazd do Mjanocic. Nocleg na terenie Domu Pomocy Społecznej, dawnej posiadłości rodziny Hallerów.
8 sierpnia - niedziela
Godz. 10.00Wyjazd z Mjanocic w kierunku Wodzisławia.
Godz. 11.00Wyjazd do Książa Wielkiego, przejazd przez Rynek, Zamek Mików, Wielką Wieś, Krzeszówkę, Moczydło, Droblin.
Godz. 13.00Wjazd do Wodzisławia, uroczystości z udziałem władz gminy i powitanie.
Godz. 14.00Uroczysta Msza św.
Godz. 15.00Udział w zawodach strzeleckich.
Godz. 18.00Wyjazd do miejsca zakwaterowania w Mieronicach.
9 sierpnia - poniedziałek
Godz. 9.00Wyjazd z Mieronic w kierunku Jędrzejowa przez Kany, Wodzisław, Klemencice, Mierzawę, Olbrachcice, Wrześnię, Łysaków-Dziadówki, Łysaków Pod Lasem, Ludwinów, Łączyn i Jasionkę.
Godz. 13.00Wjazd do Jędrzejowa, przejazd przez Rynek.
Godz. 14.00Wyjazd z Jędrzejowa w kierunku Sobkowa, przez: Cegłę, Podlaszcze, Brus, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, rzeka Nida.
Godz. 16.00Wjazd do Sobkowa, udział w uroczystościach rocznicowych na Rynku. Nocleg nad rzeką Nidą.
10 sierpnia - wtorek
Godz. 10.00Wyjazd z Sobkowa w kierunku Chęcin przez Sokołów Dolny, Wolicę, Czarną Nidę, Przymiarki, Starochęciny, Wrzosy, Rackowice.
Godz. 15.00Wjazd do Chęcin, przyjazd do miejsca zakwaterowania u podnóża zamku.
Godz. 18.00Wjazd na Rynek i Plac 2 Czerwca, udział w uroczystościach rocznicowych z udziałem władz miasta i gminy. Nocleg.
11 sierpnia - środa
Godz. 10.00wyjazd z Chęcin w kierunku Oblęgorka przez Zagrody, Zalesie, Jaworznię, Piekoszów, Chełmce.
Godz. 15.00Przyjazd do Oblęgorka. Zakwaterowanie na terenie posiadłości Pana J. Sienkiewicza. Spotkanie z ułanami ze szwadronu XIII Pułku Ułanów Wileńskich. Nocleg w Oblęgorku.
12 sierpnia - czwartek
Wczesne godziny poranne Wyjazd w kierunku miejscowości Szewce.
Godz. 10.00Wyjazd z Szewc w kierunku Kielc.
Godz. 12.00Wjazd do Kielc ulicami: Huzarską, Ściegiennego, Jana Pawła II, Krakowską. Przejazd przy cmentarzu w Kielcach o godz.12.45 - obok pomnika Czwórki Legionistów.
Godz. 13.00Wjazd na plac zamkowy w pobliżu Pałacu Biskupiego.
Udział w uroczystościach rocznicowych z udziałem Panów: wojewody, prezydenta miasta, starosty kieleckiego i władz sejmiku. Złożenie wieńca w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
W przeddzień rozpoczęcia rajdu - 5 sierpnia 2004 nasz sześciosobowy szwadron spotka się z ułanami Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. J. Piłsudskiego - których siedmiu następnego dnia wyruszy również do Kielc.
5 sierpnia 2004 o godz. 17.00 - udział w uroczystej mszy w Katedrze Wawelskiej, a o godz. 19.00 w uroczystościach rocznicowych i pokazach na Rynku Głównym w Krakowie.
 
Szwadron nasz rokrocznie odbywa 100 km rajdy konne z Działowa przez Chełmno do Krojant pod Chojnicami - dla uczczenia zwycięzkiej szarży polskiej kawalerii - 1 września 1939 r.
W dniach od 31 sierpnia do 5 października 2000 r. szwadron nasz odbył liczący 1300 km szlak Pomorskiej Brygady Kawalerii z 1939 r. z Krojant do Komańczy.
Utrzymujemy przyjacielskie i robocze kontakty z członkami Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera w Jurczycach (miejscu urodzenia generała) - miejsca jego przedwojennego zamieszkania w Gorzuchowie (w pobliżu Działowa).
Ułani nasi startują w zawodach kawaleryjskich na szczeblu lokalnym i o randze ogólnopolskiej.
W dniach 4-6 czerwca 2004 r. dwaj nasi ułani zajęli czołowe lokaty w ogólnopolskich zawodach "Militari" w Krakowie, zaś drużynowo uzyskaliśmy III miejsce.
Klub Jazdy Konnej "Joker" zrzesza dwie sekcje: sportową i ułańską, która liczy 12 ułanów.
Prezes Jazdy Konnej "Joker" w Działowie
mgr Kazimierz Deroń