Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
KJOSK JaroszówkaKlub Jeździecki Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce
59-225 CHOJNÓW, Jaroszówka 5
telefon/fax: (0,76) 817-88-36
strona WWW: kjosk-jaroszowka.w.interia.pl
e-mail: kjosk_jaroszowka@interia.pl

Propozycje Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych
oraz Zawodów Regionalnych WKKW
Memoriał "Łupaszków" ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza
Jaroszówka, 23-24 kwietnia 2005
Organizator:Klub Jeździecki Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce
Stadnina Koni Jaroszówka spółka z o.o.
 
Miejsce:Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce
 
Termin:23-24 kwietnia 2005 r.
 
Termin zgłoszeń:   do 18 kwietnia 2005 r. na adres -
fax: (0,76) 817-88-36
e-mail: kjosk_jaroszowka@interia.pl
 
Uczestnicy:Kluby i Sekcje PZJ
 
Program zawodów:   
22.04.2005   godz. 20:00   Zebranie techniczne
23.04.2005   godz. 08:00   Próba ujeżdżenia Kl. L (L-1), P (FEI 2005 CCI/CIC*-A),
CNC* (FEI 2005 CCI/ CIC*-A), CNC** (FEI 2005 CCI/CIC**-A)
(na dwóch czworobokach)
24.04.2005   godz. 09:00   Próba terenowa zgodnie z regulaminem rozgrywania zawodów WKKW
Skoki Klasa L
Skoki Klasa P, CNC*, CNC**
 
Osoby oficjalne:
Sędzia Główny L i P:Iza Bek Kaczkowska
Sędzia:Ewa Formicka
Sędzia rezerwowy:Anna Augustyńska-Mincger
Sędzia Główny CNC**:Józef Śnieżek
Sędzia:Wojciech Frankowski
Sędzia Główny CNC*:Jan Lipczyński
Sędzia:Paweł Sojecki
Delegat Techniczny:Wojciech Mickunas
Gospodarz Toru:Roman Krzyżanowski
Asystent Gospodarza Toru:Dariusz Wadowski
Delegat Wet.:Kazimierz Rabiej
Obsługa Medyczna:Jolanta Szymańska
Grażyna Pawlik
Maciej Pawlik
Sędziowie Terenowi:Andrzej Potaczek
Beata Sarnowska
Stefan Lewandowski
Anna Augustyńska-Mincger
Kinga Wąsik
Katarzyna Owczarczak
Dariusz Wadowski
Elżbieta Zachary
Grzegorz Gajda
 
Sprawy organizacyjne:
 • Podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem.
 • Opłata organizacyjna w wysokości Kl. L - 30 zł, P - 30 zł, CNC* - 40 zł, CNC** - 60 zł, boks - 150 zł oraz opłata
  na badania antydopingowe (dotyczy tylko kl. CNC* i CNC**) - 10 zł od każdego zgłoszonego konia na konto bankowe:
  35 8644 0000 0000 0853 2000 0010, lub do kasy klubu w dniu 22 kwietnia w czasie zebrania technicznego.
 • Zakwaterowanie: domki kempingowe w cenie 20 zł/dobę,
  Hotel Max Chojnów - telefon (0,76) 818-14-59
  lub Ośrodek Szkoleniowy Piotrowice - telefon (0,76) 818-70-45.
 • Podłączenie przyczepy do energii elektrycznej 10 zł dzienne.
 • Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ
 • Nagrody:
  Flots oraz nagrody honorowe dla zwycięzców.
  Klasa "L"1500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 30)
   2000 zł (ilość startujących koni w klasie: 30 i więcej)
  Klasa "P"2000 zł (ilość startujących koni w klasie: do 30)
   3000 zł (ilość startujących koni w klasie: 30 i więcej)
  Klasa CNC*2500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 40)
   4000 zł (ilość startujących koni w klasie: 40 i więcej)
  Klasa CNC**   3500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 32)
   6000 zł (ilość startujących koni w klasie: 32 i więcej)
Miejsce Klasa L Klasa P CNC* CNC**
Pula nagród
min 1500 zł
Pula nagród
min 2000 zł
Pula nagród
min 2000 zł
Pula nagród
min 3000 zł
Pula nagród
min 2500 zł
Pula nagród
min 4000 zł
Pula nagród
min 3500 zł
Pula nagród
min 6000 zł
I 600 800 800 1100 1000 1500 1500 2000
II 400 500 500 700 600 1000 1000 1500
III 250 300 300 400 400 500 500 1000
IV 150 150 200 250 200 300 300 500
V 100 100 100 150 150 200 200 400
VI
50 100 100 100 100
300
VII
50
75 50 100
200
VIII
50
75
100
100
IX


75
100

X


75
100

Razem 1500 2000 2000 3000 2500 4000 3500 6000
 • Kolejność rozgrywania prób może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże.
 • Ostateczny termin dokonywania zmian w zapisach do godz. 20:00 w czasie zebrania technicznego.
Wiceprezes Zarządu
Roman Krzyżanowski
Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu 22 lutego 2005
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.