... wróć
WRTC FURIOSO
33-151 NOWA JASTRZĄBKA, Stare Żukowice 1
telefon/fax: (0,14) 678-68-15
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
strona WWW: www.westernsport.pl
Eliminacjie PLWiR
Stare Żukowice, 25 wrzesień 2004
Rodzaj zawodów:Eliminacje Polskiej Ligi Western i Rodeo
Miejsce:WRTC FURIOSO, Stare Żukowice
Termin:25 września 2004
Organizator:Polskie Stowarzyszenie Western Riding, WRTC FURIOSO oraz Polska Liga Western i Rodeo
Biuro zawodów:WRTC FURIOSO
33-151 NOWA JASTRZĄBKA, Stare Żukowice 1
telefon/fax: (0,14) 678-68-15
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
Sędziowie:Mirosław Kustra, Anna Korfel, Andrzej Pałka
Rulebook:zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami AQHA 2004
i NRHA 2004
Warunki techniczne: ujeżdzalnia i rozprężalnia, podłoże piaszczyste, arena - 40x60 m
Wpisowe:wpisowe wynosi 30 zł. + 20 zł od konkurencji (członkowie PLWiR),
60 zł od konkurencji - zawodnicy niezrzeszeni w PLWiR - płatne na miejscu
Zgłoszenia:najpóźniej do 20.09.2004
e-mailem: furiosowestern@poczta.onet.pl,
listownie: WRTC FURIOSO, 33-151 NOWA JASTRZĄBKA, Stare Żukowice 1
lub faksem: (0,14) 678-68-15
Zakwaterowanie:gospodarstwa agroturystyczne w Starych Żukowicach - 25 zł/osoba
Program zawodów:
godzina 10:00Trail
Western pleasure
Western horsemanship
Reining
Pole bending
Barrel racing
Ogłoszenie wyników
godzina 19.00Ognisko i grill dla gości
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie eliminacji.
Regulamin Eliminacji PLWiR
 1. W dniu 25 września 2004 r. w WRTC "FURIOSO" w Starych Żukowicach k/Tarnowa odbędą się Eliminacje Polskiej Ligi Western i Rodeo.
 2. Zawody odbędą się w konkurencjach: reining, trail, western pleasure, western horsemannship, barrel racing, pole bending.
 3. Oficjalne konkurencje Eliminacji PLWiR zostaną rozegrane według regulaminów American Quarter Horse Association 2004, National Reining Horse Association 2004 i regulaminów zatwierdzonych przez Polską Ligę Western i Rodeo, a będących do wglądu w siedzibie PLWiR lub w ośrodku organizującym zawody lub na stronach www.westernsport.pl i www.wild-west-riders.of.pl.
 4. Zawodnik może wystartować na jednym koniu maksymalnie w trzech dyscyplinach. Istnieje możliwość startu na różnych koniach w jednej lub w paru dyscyplinach.
 5. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 6. W zależności od ilości zgłoszeń, zawodnicy mogą startować w grupach wiekowych junior (do lat 18) i senior.
 7. Zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę na start podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Zawodnik powinien być ubezpieczony od NNW na czas trwania zawodów oraz musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w zawodach.
  Zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie będą dopuszczeniu do startu w zawodach.
 9. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i z kołnierzykiem, buty kowbojskie oraz kapelusz kowbojski lub kask ochronny oraz rząd jeździecki w stylu western.
 10. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania: książeczki zdrowia konia (z aktualnym szczepieniem konia przeciw grypie oraz odrobaczeniem) lub karty identyfikacyjnej konia, zaświadczenia lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia.
  Konie nie spełniające tych wymagań nie będą uczestniczyć w zawodach.
 11. Przed Mistrzostwami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni:
  • Odprawa techniczna - 25 wrzesień 2004 godz. 08:00.
  • Obecność zawodników obowiązkowa.
  • Na odprawie należy przedłożyć wymienione w pkt. 7, 8, 10 dokumenty.
 12. Numery startowe będą losowane. Ostatni zawodnik może dopisać się do danej konkurencji do momentu startu pierwszego.
 13. Zawodnicy będą dopuszczani do startu przez Sędziego Głównego zawodów.
  Wszelkie oznaki okrucieństwa oraz działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 14. Decyzje Komisji Sędziowskiej są nieodwołalne i ostateczne.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub ewentualne kradzieże powstałe podczas zawodów lub transportu.
 16. Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać do 20 września 2004 r.
 17. Konie można przywozić i pozostawiać w stajni (odpłatnie) od dnia 20 września 2004 r. rano (opłata za boks 20 zł). Paszę treściwą dla konia zapewniają zawodnicy we własnym zakresie.
 18. Wpisowe wynosi 30 zł.
 19. Odpłatność od każdej konkurencji wynosi 20 zł. (członkowie PLWiR), 60 zł od konkurencji - zawodnicy niezrzeszeni w PLWiR.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów.
  Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych dla zawodników.