Kalendarium imprez minionych 2005 »     jazdakonna.pl »
WRTC FURIOSO
33-151 NOWA JASTRZĄBKA, Stare Żukowice 1
telefon/fax: (0,14) 678-68-15
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
strona WWW: www.westernsport.pl
I Rajd Długodystansowy Płaskowyżu Tarnowskiego
Stare Żukowice, 13-15 maja 2005
1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1Nazwa zawodów:Zawody Regionalne w Długodystansowych Rajdach Konnych "Rajd Płaskowyżu Tarnowskiego" ** 82 km, L* 46 km, L 36 km
Amatorski Rajd Długodystansowy Płaskowyżu Tarnowskiego L 20 km
1.2Termin i miejsce zawodów: 13-15 maja 2005, "Wioska Jeździecka" Stare Żukowice
1.3Organizator:Polskie Stowarzyszenie Western Riding
33-151 Nowa Jastrząbka, Stare Żukowice 1
1.4Biuro zawodów:"Wioska Jeździecka"
33-151 Nowa Jastrząbka, Stare Żukowice 1
telefon: (0,14) 678-68-13, (0,14) 678-68-15, fax: (0,14) 678-68-15
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
1.5 Komitet organizacyjny:Jolanta Lubera,
Joanna Kucharska,
Andrzej Kucharski,
Anna Maderak-Jarmuła,
Anna Jarmuła,
Andrzej Pałka,
Janusz Hoza.
 
2.PRZEPISY OGÓLNE
 Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ oraz według niniejszych propozycji.
 
3.OSOBY OFICJALNE
3.1 Komisja sędziowska:Sędzia główny: Małgorzata Kram
Sędziowie: Grażyna Kańka, Justyna Graffstein
Steward: Bogusława Długosz
3.2Gospodarz toru:Andrzej Kucharski, Anna Skobrtal
3.3Komisja weterynaryjna:Przewodniczący: Jacek Kańka
Tomasz Mrozowski
Paulina Koźlińska
3.4Biuro zawodów:Anna Maderak-Jarmuła
3.5Lekarz weterynarii zawodów:Dariusz Pomykacz
3.6Zabezpieczenie medyczne zawodów i lekarz dla zawodników: lek. med. Andrzej Felis.
3.7Kowal:Maciej Tomczyk
 
4.PROGRAM ZAWODÓW
Przegląd weterynaryjny: 13.05.2005 - piątek godz.17:00.
Odprawa techniczna: 13.05.2005 - piątek godz. 20:00
 
4.1 Konkurs ZR** na dystansie 82 km - klasyfikacja indywidualna
 Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 koni spełniających warunki dopuszczające do startu według komunikatu 8/05 komisji rajdów PZJ.
Warunki konkursu:
Start 14.05.2005 - godzina zostanie podana na odprawie technicznej - start indywidualny.
Bramka weterynaryjna po 36 km, po 72 km i na mecie po 82 km.
Jeden odpoczynek po 36 km - 40 min, drugi po 72 km - 30 min.
Czas przejazdu: 8 godz.12 min.
Wiek konia: 6 lat, maksymalne tętno: 64/min.
Czas przedstawienia do badania weterynaryjnego - 20 minut.
Limit wagi: do 70 kg (nie dotyczy juniorów i młodych jeźdźców).
Prowadzona będzie klasyfikacja BEST CONDITION.
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją.
 
4.2Konkurs ZR L* na dystansie 46 km - klasyfikacja indywidualna.
 Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia min 5 koni spełniających warunki według komunikatu nr 8/05 komisji rajdów PZJ.
Warunki konkursu:
Start 14.05.2005 godzina zostanie podana na odprawie technicznej - start indywidualny lub grupowy.
Bramka weterynaryjna po 36 km i na mecie po 46 km.
Jeden odpoczynek na bramce po 36 km. - 40 min.
Tempo: od min 10 km/h do max 16 km/godz.
Wiek konia: 5 lat, maksymalne tętno: 56/min.
Czas przedstawienia do badania weterynaryjnego - 20 minut.
Prowadzona będzie klasyfikacja BEST CONDITION.
Punkty przyznawane są za parametry konia: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. A-5 pkt., AB-4 pkt., B-3 pkt., BC-2 pkt., C-1pkt., D-eliminacja. Punkty są sumowane z obu bramek weterynaryjnych. Przy równej liczbie punktów wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli punkty dalej są jednakowe, wygrywa zawodnik z wyższymi punktami za odwodnienie.
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją.
Wygrywa para lub pary, które zgromadziły największą ilość punktów.
 
UWAGA: Obowiązuje dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną[za wyjątkiem finiszu]. O czasie wejścia na bramkę decyduje jeździec, ale obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo zbadania konia, który wchodzi na bramkę po raz pierwszy. Drugie nie zaliczone wejście eliminuje, bez względu na to, ile czasu pozostało do ostatniej minuty czasu zejścia konia do tętna (podane dla każdego konkursu).
 
4.3Konkurs ZR L na dystansie 36 km
 Warunki konkursu:
Start 14.05.2005 - godzina startu zostanie podana na odprawie technicznej. Start indywidualny lub grupowy.
Tempo: od min 8 km/h do max 14 km/godz.
Wiek konia: 4 lata, maksymalne tętno: 56/min.
Wiek zawodnika: ukończone 14 lat.
Czas przedstawienia do badania - 20 minut.
Lotna bramka weterynaryjna.
Punkty przyznawane są za parametry konia na mecie: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. A-5 pkt., AB-4 pkt., B-3 pkt., BC-2 pkt., C-1pkt., D-eliminacja. Punkty są sumowane. Przy równej liczbie punktów wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli punkty dalej są jednakowe, wygrywa zawodnik z wyższymi punktami za odwodnienie.
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją.
Wygrywa para lub pary, które zgromadziły największą ilość punktów.
 
UWAGA: Obowiązuje jednokrotne wejście na bramkę weterynaryjną O czasie wejścia na bramkę decyduje jeździec, nie zaliczone wejście eliminuje, bez względu na to, ile czasu pozostało do ostatniej minuty czasu zejścia konia do tętna (podane dla każdego konkursu).
 
4.4 Konkurs L na dystansie 20 km (zawody amatorskie)
 Warunki konkursu:
Start 15.05.2005 godz. 8:00 - start indywidualny.
Tempo: od min 8 km/h do max 14 km/godz.
Wiek konia: 4 lata, maksymalne tętno: 56/min.
Wiek zawodnika: ukończone 14 lat.
Czas przedstawienia do badania - 20 minut.
Lotna bramka weterynaryjna: na trasie przejazdu.
Punkty przyznawane są za parametry konia na mecie: ruch, odwodnienie, wypełnienie naczyń włosowatych, perystaltyka. A-5 pkt., AB-4 pkt., B-3 pkt., BC-2 pkt., C-1pkt., D-eliminacja. Punkty są sumowane. Przy równej liczbie punktów wygrywa zawodnik z wyższymi ocenami za ruch. Jeżeli punkty dalej są jednakowe, wygrywa zawodnik z wyższymi punktami za odwodnienie.
Przekroczenie normy czasu skutkuje eliminacją.
Wygrywa para lub pary, które zgromadziły największą ilość punktów.
 
UWAGA: Obowiązuje dwukrotna możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną. O czasie wejścia na bramkę decyduje jeździec, ale obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo zbadania konia, który wchodzi na bramkę po raz pierwszy. Drugie nie zaliczone wejście eliminuje, bez względu na to, ile czasu pozostało do ostatniej minuty czasu zejścia konia do tętna (podane dla każdego konkursu).
 
5.INFORMACJA O TRASIE
 Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego.
Start i meta: WRTC "Furioso".
Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym: podłoże - drogi leśne i polne, piaszczyste, miejscami bite, występują krótkie odcinki dróg utwardzonych, niewielkie odcinki asfaltu. Różnica wzniesień: 5-30 metrów.
 
6. ŚWIADCZENIA:
6.1 Zakwaterowanie:Pokoje 2-4osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 30 zł/doba.
6.2Wyżywienie:Na terenie WRTC "Furioso"- śniadanie: 10 zł; obiad: 18 zł; kolacja: 12 zł / całodzienne: 35 zł.
6.3 Stajnie:Stanowisko - 30 zł.
Boks - 50 zł.
Stajnie otwarte będą od dnia 12.05.2005 od godz. 8:00.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem - do ustalenia z organizatorem.
 
7.ZGŁOSZENIA
7.1 Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zawodów: Stare Żukowice 1,
telefon: (0,14) 678-68-13, (0,14) 678-68-15, fax: (0,14) 678-68-15.
Zgłoszenia muszą zawierać dane zawodnika z dokładną datą urodzenia; dane konia (data urodzenia, pochodzenie: ojciec, matka, dane hodowcy, dane właściciela konia); rodzaj konkurencji, w jakiej ma startować.
W zgłoszeniach podać na jakich zawodach koń zdobył kwalifikacje do obecnego startu (np. jeżeli chce wystartować w 2* to kiedy i gdzie ukończył 1*).
Rezerwacja noclegów, boksów i stanowisk nastąpi po przesłaniu dowodu wpłaty.
Numer konta:
Polskie Stowarzyszenie Western Riding - ING Bank Śląski o/Tarnów 67 1050 1562 1000 0022 7042 8002
z dopiskiem "Rajd długodystansowy".
7.2Telefony kontaktowe: (0,14) 678-68-13, (0,14) 678-68-15, (0,602) 49-13-43, (0,609) 45-72-37.
7.3Zgłoszenia ostateczne: 04.05.2005
7.4Opłata organizacyjna: konkurs ** - 90 zł, konkurs L* - 90 zł, konkurs L - 80 zł.
 
8.WARUNKI TECHNICZNE
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w dyscyplinie rajdów długodystansowych oraz przepisami ogólnymi PZJ.
W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para ta może zostać niedopuszczona do zawodów.
Obowiązkowe jest ubezpieczenie zawodników na czas zawodów.
 
Regionalne Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych (konkurs L* i **)
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.
Konie i zawodnicy startujący w zawodach regionalnych muszą być zarejestrowani w MZJ. Klub ma być zarejestrowany w PZJ i MZJ.
Obowiązuje dokumentacja dla zawodnika i koni zgodna z przepisami PZJ/MZJ:
  • Aktualna licencja wykupiona w MZJ lub PZJ.
  • Aktualna książeczka zdrowia sportowca lub świadectwo zdrowa jeźdźca potwierdzona przez lekarza sportowego i przychodnie sportową. Junior musi mieć ukończone 14 lat do dnia zawodów, aby zostać dopuszczony do startu.
  • Dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na start podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Licencja konia wykupiona w MZJ lub PZJ.
  • Ważny paszport konia z obowiązującymi szczepieniami i aktualnym świadectwem zdrowia oraz opisem potwierdzonym przez PZJ lub karta identyfikacyjna konia z opisem dokonanym przez uprawnionego lekarza wet. i potwierdzonymi szczepieniami.
 
Amatorskie Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych i klasa ZR L
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.
Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startu w zawodach.
Junior musi mieć ukończone 14 lat do dnia zawodów, aby zostać dopuszczony do startu.
Ubezpieczenie zawodników na czas zawodów jest obowiązkowe.
Dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na start podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnicy Amatorskich Zawodów w Rajdach Długodystansowych zobowiązani są do przedstawienia poniższych dokumentów koni:
  • szczepienie przeciwko grypie końskiej. Karta szczepień dla wszystkich koni musi być podpisana przez lekarza weterynarii (nie będącego właścicielem konia), który poświadcza, że koń otrzymał dwa zastrzyki w pierwszym szczepieniu przeciwko grypie końskiej w odstępie minimum 21 dni a maksimum 92 dni. Następnie po drugim zastrzyku szczepienia dostał zastrzyk dodatkowy w przeciągu każdych następnych 6 miesięcy, licząc od daty drugiego zastrzyku w pierwszym szczepieniu. Żaden zastrzyk nie może być dany na 7 dni przed konkursem łącznie z dniem konkursu i dniem przybycia do stajni zawodów.
  • wymagane jest poświadczenie szczepień i karta identyfikacyjna konia z opisem dokonanym przez uprawnionego lekarza wet.
  • każdy koń powinien posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii, w którym stwierdza się, ze koń jest zdrowy i może być dopuszczony do udziału w zawodach, ponadto, że w miejscu pochodzenia konia nie występują choroby zakaźne, zwłaszcza choroby skory i górnych dróg oddechowych.
 
9.INFORMACJE RÓŻNE
 Protest i odwołanie.
Protest, pod rygorem nieważności musi, być złożony na piśmie, nie później niż pół godziny po zakończeniu konkursu. Za protesty i odwołania pobierana jest opłata 100 zł.
 
Propozycje zatwierdzone przez MZJ i KRD.