...wróć
  Wojewódzki Osrodek Sportu i Rekreacji "Drzonków"
66-004 RACULA, Drzonków, ul. Olimpijska 20
telefon: (0,68) 321-43-10
telefon/fax: (0,68) 321-43-44
e-mail: biuro@lfs.ocx.pl

Propozycje X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Skokach, Ujeżdżeniu i WKKW

Drzonków, 12-18 lipiec 2004
1.Organizator:Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
2.Termin:skoki 12-14.07.2004
WKKW, ujeżdżenie 15-18.07.2004
3.Miejsce zaowdów:WOSiR w Drzonkowie ul. Olimpijska 20
4.Miejsce zakwaterowania zawodników i osób towarzyszących:
Akademik Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 69,
telefon (0,68) 328-30-00
5.Kierownik zawodów:Tomasz Kowala
6.Komisja Sędziowska:  
Skoki:Sędzia Główny:Stanisław Helak
 Sędziowie na styl:  B.Szubert, B.Kuchejda, M.Pacyński, J.Ratajczak, T.Kowala
WKKW:Sędzia Główny:Tomasz Mossakowski
 Sędziowie:Sławomir Pietrzak, Jerzy Woźniczko
Ujeżdżenie:  Sędzia Główny:Bogusław Misztal
 Sędziowie:Elżbieta Morciniec, Wojciech Dąbrowski, Małgorzata Hałeła-Pawłowska, Sławomir Pietrzak
7.Lekarz Weterynarii:Cezary Dudzik
8.Sprawy organizacyjne:
 • dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ
 • konie obowiązuje świadectwo lekarza weterynarii
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże w czasie zawodów
 • zgłoszenia na olimpiadę należy dokonywać na drukach znajdujących się na stronie internetowej www.oom.ctinet.pl, listę imienną zawodników i osób towarzyszących oraz listy meldunkowe należy przesłać do bezpośredniego organizatora: zks1@op.pl lub faxem (0,68) 321-43-84, jak również do Biura OOM w Zielonej Górze - tylko e-mailem: biuro@lfs.ocx.pl.
 KODEKS POSTĘPOWANIA
 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych.
 3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
 4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca.
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.
 11. Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.
Program Zawodów Jeździeckich w Skokach - Finał OOM
12.07.2004 - poniedziałekPrzyjazd ekip do południa
godzina 14.00obiad
godzina 17.00otwarcie zawodów
godzina 18.00Przegląd weterynaryjny
godzina 18.00-19.30kolacja
godzina 20.00Odprawa techniczna
13.07.2004 - wtorekgodzina 7.30-9.00 śniadanie
godzina 10.00pierwszy półfinał (duże konie)
godzina 12.00pierwszy półfinał (pony)
godzina 13.00-15.00obiad
godzina 16.00drugi półfinał (duże konie)
godzina 18.00drugi półfinał (pony)
godzina 18.00-19.30kolacja
godzina 20.00ognisko i dyskoteka
14.07.2004 - środagodzina 7.30-9.00 śniadanie
godzina 10.00pierwszy nawrót finał (duże konie)
godzina 12.00pierwszy nawrót finał (pony)
godzina 14.00finał (duże konie)
godzina 15.00finał (pony)
Obiad
godzina 16.00zamknięcie zawodów
WYJAZD EKIP
Program Zawodów Jeździeckich w WKKW i Ujeżdżenia - Finał OOM
15.07.2004 - czwartekPrzyjazd ekip do południa
godzina 13.00-15.00obiad
godzina 17.00przegląd weterynaryjny koni WKKW
godzina 18.00przegląd weterynaryjny koni ujeżdżenia
godzina 19.15otwarcie zawodów
godzina 18.00-20.00kolacja
godzina 20.00odprawa techniczna
16.07.2004 - piątekgodzina 7.30-9.00 śniadanie
godzina 10.00próba ujeżdżenia WKKW (duże konie)
godzina 12.30próba ujeżdżenia WKKW (pony)
godzina 13.00-15.00obiad
godzina 15.00pierwszy półfinał ujeżdżenia (duże konie)
godzina 17.30pierwszy półfinał ujeżdżenia (pony)
godzina 18.00-19.30kolacja
17.07.2004 - sobotagodzina 7.30-9.00 śniadanie
godzina 10.00próba terenowa WKKW (duże konie)
godzina 12.00próba terenowa WKKW (pony)
godzina 13.00-15.00obiad
godzina 15.00drugi półfinał ujeżdżenia (duże konie)
godzina 17.30drugi półfinał ujeżdżenia (pony)
godzina 18.00-19.30kolacja
godzina 20.00ognisko i dyskoteka
18.07.2004 - niedzielagodzina 7.30-9.00 śniadanie
godzina 9.00przegląd weterynaryjny koni WKKW
godzina 9.00finał ujeżdżenia (duże konie)
godzina 11.30finał ujeżdżenia (pony)
godzina 12.00próba skoków WKKW (duże konie)
godzina 13.00próba skoków WKKW (pony)
godzina 14.00zakończenie zawodów
godzina 13.00-15.00obiad
WYJAZD EKIP