...wróć
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej
30-109 KRAKÓW, ul. B. Prusa 6B/1A
e-mail: burzany@jazdakonna.pl
telefony:
Kalwaria Zebrzydowska - (0,33) 876-54-16
Zarzyce Małe Stajnia - (0,33) 876-86-46

VI Międzynarodowy Bieg na Orientację w Terenie na Koniach
VI Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej
Kalwaria Zebrzydowska, 27-28-29 sierpień 2004
Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie do udziału w VI Międzynarodowym Biegu na Orientację w terenie na Koniach i tradycyjną VI Międzynarodową Pielgrzymkę Konną i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej - w charakterze uczestników, patronów, organizatorów, darczyńców albo widzów.
Termin: 27 - 28 - 29 sierpień 2004 r.
27 sierpień 2004 - piątek - przyjazd do godziny 18.00 do Jurczyc do Domu Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Spotkanie Patriotyczne w domu rodzinnym Generała Józefa Hallera w Jurczycach z okazji 131 rocznicy urodzin Generała.
Zakwaterowanie i wyżywienie w Jurczycach organizuje Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Po zakwaterowaniu koni i ludzi i po posiłku omówienie spraw organizacyjnych i przydział numerów startowych.
28 sierpień 2004 - sobota - VI Międzynarodowy Bieg na Orientację w Terenie na Koniach i Zaprzęgami Konnymi w następujących konkurencjach:
  • Indywidualny Bieg na Orientację w Terenie na Koniach imienia Generała Józefa Hallera o trofeum główne - Miecz Strzeżywoja i Puchar Przechodni Marszałka Województwa Małopolskiego
  • Bieg na Orientację w Terenie na Koniach Patrolami Dwuosobowymi dla Uczczenia Pamięci Bohaterów Września 1939 roku o Puchar i Buńczuk Przechodni Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • Bieg na Orientację w Terenie na Koniach Zastępami Wieloosobowymi o Puchar Okręgowego Związku Hodowców Koni w Krakowie.
  • Bieg na Orientację w Terenie Zaprzęgami Konnymi o Puchar Jerzego Tatarskiego.
Zawody rozpoczynają się w Jurczycach badaniami weterynaryjnymi koni i oględzinami lekarskimi zawodników - od godziny 7.00 - wg. numerów startowych i wychodzenie na trasę w odstępach 10 minutowych wg. ustalonej kolejności od godziny 8.00.
Zakończenie Zawodów w rejonie Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska. Na trasie Zawodów zawodnicy wg. otrzymanej mapy mają do odnalezienia 25 obiektów, różnie punktowanych w zależności od odległości i trudności z dotarciem. Łączny czas 5 godzin. Spóżnienie powoduje punkty karne.
W połowie trasy, w oznaczonym ściśle obiekcie zawodnik może zrobić sobie godzinną przerwę i nakarmić konia i siebie, i odpocząć. Ta przerwa nie jest wliczana do 5 godzin łącznego czasu na przemarsz. Na tym postoju mogą być oględziny weterynaryjne koni i lekarskie zawodników. Obowiązkiem zawodnika jest wystartować ze Startu i dotrzeć na zaznaczoną na mapie Metę. Zawodnik musi przekraczać drogi krajowe tylko w wyznaczonych miejscach przy pomocy Służb zabezpieczających bezpieczny przemarsz. Przekroczenie drogi krajowej w innym miejscu powoduje, że zaliczone Obiekty za drogą nie będą wliczane do punktacji. Po przybyciu do Mety odbędą się badania weterynaryjne koni i lekarskie zawodników. Badania weterynaryjne wpływają na ocenę Biegu, do dyskwalifikacji włącznie.
Na trasie każdy wybiera obiekty, które chce odnaleźć i drogę dotarcia do nich w kolejności wg. własnej decyzji. Suma punktów decyduje o zwycięstwie.
Bieg terenowy to nie tylko szybka jazda konna, ale orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy, kalkulacja i zżycie zawodnika z koniem - umożliwiające pokonanie przeszkód terenowych. Obiekty będą obsługiwane przez Sędziów terenowych i obsadzane przez harcerzy, żołnierzy i osoby miejscowe.
Po zakończeniu Biegu w rejonie Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska nastąpi zakwaterowanie i nakarmienie koni i ludzi. Wieczorem ognisko harcerskie dla młodzieży o tematyce 65 rocznicy września 1939 roku z zaproszonymi Kombatantami i Biesiada Ułańska.
29 sierpień 2004 - niedziela - VI Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczenia Bohaterów Września 1939 roku - w 65 Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Pielgrzymka wyrusza z Lanckorony o godzinie 9.00. Pod Grobkiem Matki Boskiej dołączają o 9.30 następni Pielgrzymi konno i zaprzęgami, rolnicy i hodowcy koni. Pielgrzymka maszeruje trasą Kalwaryjskich Kaplic ujętych jako Dorobek Ludzkości w rejestrze UNESCO - do Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Przy Klasztorze pod Kaplicą odprawiona zostanie Msza Święta Polowa z błogosławieństwem dla zwierząt i ludzi.
Po uroczystej Mszy Świętej z asystą harcerek, harcerzy i wojska oraz zaproszonych gości zostanie poświęcony Sztandar Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, wykonany na wzór zaginionego Sztandaru 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Następnie odbędzie się wręczenie Sztandaru, przekazanie Tradycji i nadanie Imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich dla Klubu.
Później odbędzie się Defilada oddziałów pieszych, konnych i zaprzęgów na trasie do centrum Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam zostaną wręczone wyróżnienia dla uczestników Biegu na Orientację i pokazy dla mieszkańców.
Impreza odbywa się pod patronatem:
Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Wojewody Małopolskiego Jerzego Adamika
Dowódcy II Korpusu Zmechanizowanego Wojska Polskiego w Krakowie
Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła
Burmistrza Kalwarii Zebrzydoskiej dr inż. Augustyna Ormantego
Polskiego Radia Kraków, TVP3 Kraków
Organizatorzy:
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej w Krakowie
Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej
Urząd Gminy w Lanckoronie
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie.
ZHR i ZHP
Spodziewamy się uczestnictwa około 80 do 100 koni.
Z wyrazami szacunku!
Marek Eustachiusz Kiersztyn - Prezes Klubu
Zbigniew Strzeżywój Burzyński - Organizator Odpowiedzialny