...wróć
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej
im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich

30-130 Kraków, ul. Bolesława Prusa 6B/1a
e-mail: burzany@jazdakonna.pl
telefon: (0,33) 876-54-16
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000108091
Regon 356550124, NIP 6772195716
konto: PKO BP O/Wadowice
19-1020-1433-0000-1902-0038-0568
Mikołaj na koniu - plan pracy
Kalwaria Zebrzydowska, 4-8 grudzień 2004
Szanowni Państwo!
 
Dzięki Państwa darczynieniu na twarzach dzieci pojawi się, jak co roku, uśmiech.
Prosimy, jak co roku, o wsparcie akcji "Mikołaj na Koniu" - jak kto może i czym kto może.
 
Zgłoszenia pomocy przyjmuje Kwatermistrz - Pani Krystyna Wierciak - telefon (0,33) 876-54-16.
Konto jak wyżej - z dopiskiem "Mikołaj na Koniu".
Wszystkie otrzymane od Państwa pienądze trafiają do potrzebujących!
 
Akcja "Mikołaj na Koniu" trwać będzie od 4 do 8 grudnia 2004 - Mikołaj na Koniu odwiedzi dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin, wskazanych przez sołtysów w wioskach wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i obdaruje je paczkami uzyskanymi od sponsorów. Tradycyjnie Mikołaj na Koniu odwiedzi też pensjonariuszki z Domu Opieki Społecznej im. Brata Alberta w Izdebniku i pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej Ojców Bonifratrów w Zebrzydowicach.
 
Plan pracy Mikołaja:
 
 4 grudnia 2004 - sobota
 19:00 - 21:00 Kraków, Szkoła Nr 90 - Wola Duchacka
 5 grudnia 2004 - niedziela
 07:00 siodłanie koni - Zarzyce Małe
 08:00 - 09:00 przejazd do wsi Podolany
 09:00 - 11:00 odwiedzanie wielodzietnych rodzin we wsi Podolany
 11:00 - 13:00 odwiedzanie wielodzietnych rodzin we wsi Zarzyce Wielkie
 13:00 - 14:00 karmienie koni w gospodarstwie Roberta Maliny w Brodach - Solcy
 14:30 - 15:30 pod sklepem pani Wandy Zacharskiej-Kwarciak przy skrzyżowaniu drogi na Palczę - spotkanie Mikołaja z dziećmi
 17:00 - 20:00 odwiedziny u rodzin wielodzietnych we wsi Brody
 21:00 - 22:30 powrót do stajni, czyszczenie i karmienie koni
 6 grudnia 2004 - poniedziałek
 07:00 siodłanie koni - Zarzyce Małe
 07:30 - 09:00 przejazd do wsi Sułkowice
 09:00 - 10:00 odwiedziny u dzieci w szkole w Sułkowicach - Zielonej
 10:30 - 11:30 przejazd do Izdebnika
 11:30 - 13:00 odwiedziny w Domu Opieki Społecznej im. Brata Alberta w Izdebniku (Pensjonariuszki przygotowały występy artystyczne na powitanie Mikołaja)
 13:30 - 14:30 karmienie koni w Zarzycach Małych
 15:00 - 16:30 odwiedziny u dzieci we wsi Leńcze
 17:30 - 19:30 odwiedziny u dzieci we wsi Przytkowice
 21:00 - 22:30 powrót do stajni, czyszczenie i karmienie koni
 7 grudzień 2004 - wtorek
 07:00 siodłanie koni w Zarzycach Małych
 07:30 - 09:00 przejazd do Zebrzydowic
 09:30 - 10:30 odwiedziny w Domu Opieki Społecznej Ojców Bonifratrów "Konwent" w Zebrzydowicach
 11:00 odwiedziny u dzieci niepełnosprawnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
 12:30 odwiedziny w Urzędzie Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 13:00 karmienie koni w Brodach, w tym czasie Mikołaj obdarowuje Dzieci wracające ze Szkoły w Brodach
 15:00 - 16:00 przejazd do Zarzyc Małych
 17:00 - 19:00 odwiedzanie dzieci we wsi Zarzyce Małe
 8 grudzień 2004 - środa
   Mikołaj odwiedzi dzieci we wsiach wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i dzieci powracające ze szkoły
 
Z wyrazami szacunku!
Zbigniew Strzeżywój Burzyński
 
Z ostatniej chwili!
Pomoc i udział w Akcji Mikołaj na Koniu zgłosił Wojewoda Małopolski mgr Jerzy Adamik i Bractwo Kurkowe.
Wojewoda i Bractwo Kurkowe przybędą dnia 6 grudnia 2004 o godzinie 11:00 do Domu Opieki Społecznej im. Brata Alberta w Izdebniku i wraz z Pensjonariuszkami będą czekać na planowane przybycie Mikołaja na Koniu.