... wróć
Bukowiańskie Centrum Kultury - Dom Ludowy
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA
ul. Tadeusza Kościuszki 87
tel/fax (0,18) 207-72-21
adres e-mail: domludowy@bukowinatatrzanska.pl
strona WWW: www.bukowinatatrzanska.pl
XXXII Karnawał Góralski
Ogólnopolski konkurs grup kolędniczych, popisy par tanecznych, konkurs tańca zbójnickiego, kumoterki, skiring i ski-skiring i przejazd zaprzęgami paradnymi

Bukowina Tatrzańska, 4 - 8 luty 2004
Informator 6   Program 6   Regulamin 6
Informator 5
Pierwszy "Góralski Karnawał" został zorganizowany w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Domu Ludowego, znanego twórcy ludowego, tancerza, śpiewaka i po trosze poetę Józefa Koszarka, przy współudziale miejscowych działaczy kulturalnych i Adama Sawiny z Powiatowego Domu Kultury w Nowym Targu. Tak zaczęło się nasze góralskie kolędowanie, które z roku na rok coraz bardziej się rozwijało, by stać się przeglądem o znaczeniu międzyregionalnym, a obecnie ogólnopolskim.
"Karnawał Góralski" w pełni oddaje atmosferę kolędowania i zabawy karnawałowej na ludowo. Bogate i różnorodne, wręcz fantazyjne są stroje kolędników: aniołów, herodów, diabłów, śmierci, turoni, żydów, wojskowych. Nakrycia głowy zdobi się bombkami choinkowymi, łańcuszkami, sznureczkami, słomą, elementami strojów krakowskich, żywieckich, lachów sądeckich i wieloma innymi. Bukowina mieni się w tym czasie różnorodnymi kolorami strojów, kolęd, muzykowania. Trwa faktycznie karnawałowy szał. Cała miejscowość tańczy i śpiewa - nie tylko kolędy. Przecież styczeń to początek "niesopustowych" zyniacek, karnawałowych kuligów, czas wypitków po adwentowym poście. Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń obecnie do konkursu kolędników zespoły są kwalifikowane w drodze eliminacji rejonowych przez Wojewódzkie Ośrodki Kultury.
Obok konkursu grup kolędniczych w ramach "Góralskiego Karnawału" do późnych godzin nocnych odbywa się konkurs tańca zbójnickiego i popis solowy par tanecznych. Wszyscy chcą się zaprezentować a chętnych jest bardzo wielu, dlatego "popisom" nie ma końca.
W tańcu zbójnickim składy zmieniają się co roku. Różne są też układy i kolejność wykonywanych figur. Jest to taniec bardzo dynamiczny - widownia przyjmuje go zawsze niezwykle serdecznie. Żywioł, ogień i fantazja - tak najkrócej można by określić te wieczorne prezentacje na scenie.
W ostatnim dniu "Góralskiego Karnawału", a bywa to zawsze w niedzielę, pod skocznią nad Porońcem odbywają się imprezy plenerowe: zawody strzeleckie, przejazd zaprzęgami paradnymi, wyścigi furmanów, góralski skiring i ski-skiring oraz cieszący się największym powodzeniem wyścig kumoterek. Jest to bardzo urocza zabawa. Kumoszka z kumotrem jeździli takimi zaprzęgami w odwiedziny do znajomych, na chrzciny i na "jarmaki" do miasta. Kumoterki mają tylko dwa miejsca: właśnie dla kumoszki i kumotra.
W wyścigu należy przejechać jedno okrążenie toru śniegowego, liczącego około 1000 metrów. Obowiązują oczywiście regionalne stroje kumoszki i kumotra, odpowiedni wystrój uprzęży końskiej no i same kumoterki. Ocenia to specjalna komisja, ale faktycznie decyduje czas przejazdu, jest dużo wywrotek, szczególnie na łukach toru, które wywołują radość i salwy śmiechu. Ale nawet dla największych pechowców znajdują się nagrody pocieszenia.
A teraz kilka słów o sądzie konkursowym oceniającym przegląd kolędników, popisy solowe par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego. Skład od kilku lat jest prawie taki sam. Wierności Karnawałowi dochowują: mgr Aleksandra Szurmiak Bogucka - etnomuzykolog z Krakowa, znawczyni góralskiej muzyki, strojów i obyczajów, a także dr Krystyna Kwaśniewicz - etnograf z Krakowa, związana z naszą imprezą od wielu lat. Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu - współorganizatora - od lat reprezentują: mgr Benedykt Kafel i dr Stanisław Węglarz - etnografowie. Odeszli od nas do wieczności Tadeusz Staich - literat, znawca naszej góralskiej swojszczyzny długoletni członek jury, prof. dr.Roman Reinfuss, znany etnograf z Krakowa, który przez wiele lat przewodniczył pracom komisji oceniającej i prof. dr Józef Bubak - dialektolog z Krakowa.
Każdorazowo wśród członków sądu konkursowego przy ocenie popisów solowych i tańca zbójnickiego są przedstawiciele rodowitych górali.
Wielu było znakomitych konferansjerów "Góralskiego Karnawału". Lista jest zbyt długa, aby wymienić tutaj wszystkich. Obecnie imprezę prowadzą z dużym poczuciem humoru, Stanisław Sularz, Stanisław Łukaszczyk i Bartłomiej Koszarek.
Wielką atrakcją dla kolędników i wczasowiczów jest kulig, a potem wielka watra rozpalana na jednym z bukowiańskich wierchów. Zespoły kolędnicze i honorowych gości przewozi się saniami ze śpiewem i muzyką. Goście smażą na patykach kiełbaski, śpiewom i tańcom towarzyszą na przemian grające kapele.
Z imprez towarzyszących "Góralskiemu Karnawałowi" wymienić należy spektakle amatorskiego teatru, występy zespołów regionalnych z kraju i z zagranicy, a także wystawy i kiermasz nowosądeckiego oddziału i bukowiańskiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, na których prezentowane są prace z zakresu wszystkich dziedzin twórczości a głównie: rzeźby, snycerki. malarstwa, metaloplastyki skórnictwa, strojów, koronkarstwa, instrumentów muzycznych i sztuki użytkowej.
"Góralski Karnawał" corocznie dokumentuje radio i telewizja. Mamy także sprzymierzeńców wśród dziennikarzy prasy ogólnopolskiej i lokalnej.
Kulturalna działalność Domu Ludowego znana jest szeroko w kraju. O wysokiej jego ocenie także za granicą, świadczy fakt, że w 1996 r. Bukowina Tatrzańska została przyjęta do Światowej Fundacji Miast Karnawałowych FECC.
W dniach 25.05 - 02.06.2002 roku Bukowina Tatrzańska, Zakopane i Kraków były gospodarzami XXII Konwentu Miast Karnawałowych, na którym gościliśmy ponad 200 przedstawicieli z 50 krajów świata. To ogromne wyróżnienie.
Nasze góralskie kolędowanie z roku na rok rozwija się i zatacza coraz szersze kręgi. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału, życząc dużo radości i zabawy.
Do zobaczenia w Bukowinie!
Program XXXII Góralskiego Karnawału - Bukowina Tatrzańska 4 - 8 luty 2004 5
 4 lutego 2004 r. (środa)
13.30Zaproszenie na XXXII Góralski Karnawał
Przejazd muzyk i zaproszonych gości saniami przez Bukowinę Tatrzańską.
14.30Oficjalne otwarcie XXXII Góralskiego Karnawału.
Prezentacja muzyk.
Występy zespołów regionalnych.
20.00Sztuka Teatralna "Portki" Józefa Pitoraka w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej.
 5 lutego 2004 r. (czwartek)
10.30Rozpoczęcie konkursu grup kolędniczych.
13.30Przerwa.
15.00Konkurs grup kolędniczych.
19.00Występy zespołów regionalnych.
Konkurs tańca zbójnickiego, popisy par tanecznych.
 6 lutego 2004 r. (piątek)
10.30Konkurs grup kolędniczych.
13.30Przerwa.
15.00Konkurs grup kolędniczych.
19.00Występy zespołów regionalnych.
Konkurs tańca zbójnickiego, popisy par tanecznych.
 7 lutego 2004 r. (sobota)
10.30Konkurs grup kolędniczych.
13.30Przerwa.
16.00Spotkanie przy watrze. Występy muzyk, zespołów kolędniczych i regionalnych, pokaz sztucznych ogni.
19.00Występy zespołów regionalnych.
Konkurs tańca zbójnickiego, popisy par tanecznych.
 8 lutego 2004 r. (niedziela)
 Cykl imprez plenerowych na bukowiańskim stadionie pod skocznią:
11.00Zawody strzeleckie.
13.30Wyścigi kumoterek, ski- skiring, skiring, przejazd zaprzęgami paradnymi.
18.00Ogłoszenie wyników XXXII Góralskiego Karnawału (Dom Ludowy).
Występ zespołu regionalnego.
20.00Zakończenie imprezy. Zabawa ludowa.
Regulamin 5
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyścigu kumoterek, skiringu, ski- skiringu i przejazdu zaprzęgami paradnymi, rozgrywanych w czasie XXXII Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu 8 lutego 2004 r.
1.Organizatorem imprezy jest Bukowiańskie Centrum Kultury - DOM LUDOWY w Bukowinie Tatrzańskiej, a współorganizatorem Związek Podhalan.
2.W skład rozgrywanych konkurencji wchodzą:
  • wyścigi kumoterek: kumoterki - kumoska - kumoter
  • skiring: narciarz za jeźdźcem na koniu
  • ski-skiring: narciarz za koniem
  • przejazd zaprzęgami paradnymi: zaprzęgi dwukonne w uprzęży góralskiej; jadących zaprzęgiem obowiązuje strój góralski
3.W zawodach bierze udział zawodnik, który zgłosi się na 1 godzinę przed startem i zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje i współzawodnika oraz imię konia.
Każdy koń otrzyma swój numer startowy, który będzie ważny w trzech konkurencjach w dniu zawodów w danej miejscowości.
4.Małoletni mogą startować w zawodach od 15 roku życia. Zgłaszają się oni z rodzicami lub opiekunami, którzy muszą wyrazić zgodę oraz wziąć odpowiedzialność za siebie (wypełnić załączony druczek). Kumoska może startować od 12 roku życia. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przejechać się w "paradzie" na początku zawodów.
5.Zawodnicy winni mieć przy sobie dowód osobisty i numer NIP.
6.Jeden zespół może startować w czasie jednych zawodów w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
7.Zawodnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski obowiązani są startować tylko w strojach góralskich.
8.W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (tzw. przebierańcy nie będą klasyfikowani).
9.Zawodnikom w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca!
W przypadku doprowadzania konia na start, może tego dokonywać osoba towarzysząca tzn. luzak, ale luzak nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać.
10.Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikację. Po dyskwalifikacji zawodnik nie ma prawa powtórnego startu.
11.Poprawnego przebiegu zawodów na trasie będą pilnować sędziowie - nieprawidłowy przebieg tzw. wyłamanie, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
12.Start odbywa się z pozycji stój tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego (gwizdek lub dzwonek), zawodnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 60 sek. Ustala się długość pola startowego na 5 m.
13.Trzykrotne nieposłuszeństwo konia przy starcie powoduje dyskwalifikację w danej konkurencji.
14.Do startu w zawodach kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
15.Ze względu na wysoką rangę zawodów wprowadza się elektroniczny pomiar czasu.
16.Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród zainteresowanych naszej imprezy.