...wróć
Polska Liga Western i Rodeo
02-197 WARSZAWA, ul. Na Skraju 30
telefon: (0,22) 868-07-51
e-mail: plwir@pdm-promo.pl
Stadnina Koni "Bocianie Gniazdo"
07-210 DŁUGOSIODŁO, Folwark 5
telefon/fax: (0,29) 679-45-05
telefon: (0,608) 20-33-34
e-mail: darmedia@adres.pl

III Nadbużańskie Mistrzostwa Jeździeckie w Stylu Western
Eliminacje Okręgu Nadbużańskiego PLWiR
Wyszków, 11 wrzesień 2004
Rodzaj zawodów:Eliminacje do Mistrzostw PLWiR
Miejsce:Stadion WOSiR, ul. Kościuszki w Wyszkowie
Termin:11 wrzesień 2004
Organizator:Stadnina Koni "Bocianie Gniazdo"
Patronat:Polska Liga Western i Rodeo oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wyszków
Biuro zawodów:do 10.09.2004 Stadnina Koni "Bocianie Gniazdo"
telefon/fax: (0,29) 679-45-05
e-mail: darmedia@adres.pl
Rulebook:Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PLWiR (do wglądu w siedzibie PLWiR lub na stronach www.wild-west-riders.com oraz www.plwir.wild-west-riders.com). W przypadku kwestii nieobjętych przepisami PLWiR obowiązują przepisy AQHA 2004 i NRHA 2004.
Wyjątek: Any bit/Two hands: każdy koń, niezależnie od wieku może być prowadzony za pomocą snaffle bit lub hackamore; jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.
Warunki techniczne: arena 40x 60 m, ogrodzenie drewniane, podłoże piaszczyste
Opłaty:
 • opłata organizacyjna: 40 zł
 • odpłatność za każdą konkurencję - zawodnicy zrzeszeni w PLWiR: 20 zł
 • odpłatność za każdą konkurencję - zawodnicy nie zrzeszeni w PLWiR: 40 zł
Płatność na miejscu w dniu zawodów.
Konkurencje:western pleasure (junior, senior), trail, reining (junior, senior), barrel racing, pole bending, western horsemanship (junior)
Zgłoszenia:Biuro zawodów przyjmuje zgłoszenia do dnia 9.09.2004 r.
faxem (0,29) 679-45-05 lub e-mailem darmedia@adres.pl
Organizacja zawodów:
 1. Zawodnik może wystartować na 1 koniu maksymalnie w trzech konkurencjach.
 2. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, buty kowbojskie i kapelusz kowbojski; młodzież do lat 18 pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach.
 3. Numery startowe będą losowane, do odbioru w biurze zawodów.
 4. Identyfikatory dla zawodników do odbioru w biurze zawodów.
 5. Zawody zostaną rozegrane w klasach junior i senior pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 6 zawodników w danej konkurencji.
 6. Zawodnik obowiązany jest do posiadania paszportu konia PZHK z wpisem aktualnych szczepień, urzędowego świadectwa zdrowia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii (jeżeli koń pochodzi spoza województwa) oraz pisemnej zgody lekarza na start zawodnika w zawodach. Konie i zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie mogą uczestniczyć w zawodach.
 7. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 8. Na przeglądzie weterynaryjnym oraz odprawie technicznej obecność zawodnika obowiązkowa. Zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko, klub, nazwę konia, jego wiek i rasę. Koń musi być starannie wyczyszczony. Derki, bandaże muszą być zdjęte.
 9. Wszelkie oznaki okrucieństwa i działania, które komisja sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody podczas zawodów (wypadki oraz kradzieże).
Program zawodów:
11:00odprawa techniczna
12:00Trail (junior, senior)
13:00Western Horsemanship (junior)
13.30Western Pleasure (junior)
14:00Western Pleasure (senior)
15:00Reining (senior)
16:00Reining (junior)
16:30Barrel Racing (junior, senior)
17.15Pole Bending (junior, senior)