...wróć
AromerKlub Jeździecki "AROMER"
05-074 HALINÓW, Józefin 121 A
tel/fax (0,22) 783-66-10
e-mail: aromer@aromer.pl
strona WWW: www.aromer.pl
Propozycje Halowych Zawodów Regionalnych
Klubowy Puchar Regionalny - Finał

Józefin, 28 marzec 2004

I. Informacje ogólne
1.Rodzaj zawodów:Ranga: HZR-B
Termin: 28 marzec 2004
Miejsce: Józefin 121 a (gm. Halinów)
2.Organizatorzy:
 • KJ "Aromer" Józefin
  05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250
  telefon (0,22) 783-66-10
  dyr. Wojciech Dąbrowski - (0,501) 53-42-31
 • "Master Horse"
  05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250
  telefon (0,22) 795-11-29, fax (0,22) 795-20-11
  Jan Ratajczak - (0,602) 64-87-11
 • Obsługa komputerowa - "Master Horse" - Monika Obszyńska - (0,501) 02-44-42
 • Zgłoszenia - "Master Horse" - fax (0,22) 795-20-11 lub e-mail jan.ratajczak@interia.pl
3.Dyrektor zawodów:Wojciech Dąbrowski
05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250, telefon (0,501) 53-42-31
II. Przepisy ogólne
 
 • zgodnie z Regulaminem Komisji Skoków i Przepisami PZJ Konkurencji Skoków na rok 2004
 • dokumentacja zawodników i koni wg. przepisów PZJ 2004
III. Osoby oficjalne
 
 • Komisja Sędziowska:
  Przewodniczący - Magdalena Antonowicz
  Ewelina Ćwiklak
  Jan Ratajczak
  Sędzia stylu - Jan Ratajczak
 • Gospodarz Toru - Marek Holz
 • Delegat Techniczny - Jan Ratajczak
 • Delegat Weterynaryjny
 • Komisarz Zawodów - Wojciech Dąbrowski
 • Komisja Odwoławcza - do ustalenia na zebraniu technicznym
IV. Warunki techniczne
 
 • Plac konkursowy - kryta ujeżdżalnia - 35 m x 90 m, podłoże - piasek+trociny
 • Rozprężalnia - kryta ujeżdżalnia - 30 m x 80 m, podłoże - piasek+trociny
V. Zaproszenia
 Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMOZJ.
VI. Oferowane świadczenia
 
 • Noclegi - nie przewidujemy (w razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu u Pana Wojciecha Dąbrowskiego).
 • Wyżywienie - w barze na terenie zawodów.
 • Stajnie boksowe - ograniczona ilość miejsc (80 boksów). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Pasza we własnym zakresie.
  Boksy w cenie 20 zł będą przygotowane tylko dla koni, których zawodnicy czy kluby dokonają rezerwacji przy zgłoszeniu ostatecznym 25.03.04. (czwartek).
  W pierwszej kolejności będą przyjmowane konie przyjeżdżające w sobotę od 27.03. Cena 30 zł. Kluby, zawodnicy którzy zarezerwują, a nie wykorzystają zarezerwowane boksy będą wciągniete/ci na listę zalegajacych i przy okazji innych zawodów te zaległości będą wyegzekwowane.
  Organizator udostępni boksy pod warunkiem, że będzie dysponował wolnymi miejscami
  - dla koni, które nie zgłosiły się w terminie ale za opłatą 40 zł.
  Jest możliwośc startu w zawodach bez korzystania z boksów.
VII. Zgłoszenia
 
 • Zgłoszenia na obowiązujących drukach i tylko pisemnie - to będzie przestrzegane!
 • Termin zgłoszeń ostatecznych 25.03.2004 (czwartek) godz. 20.00
  KJ "Aromer" fax (0,22) 795-20-11 lub e-mail jan.ratajczak@interia.pl.
  Wpisowe od konia startującego 80 zł (uwaga każdy koń ma prawo startu dwukrotnie każdego dnia)
  Wpisowe od drużyny klubowej 75 zł w całości przeznaczone i kumulowane na Finał Pucharu Klubowego
  Uwaga! Wpisowe od drużyny jest pobierane dodatkowo.
VIII. Zagadnienia weterynaryjne
 
 • Lekarz zawodów:
 • Przegląd weterynaryjny - na życzenie lekarza wet. - przed stajniami.
 • Dokumentacja koni zgodnie z przepisami PZJ i Komisji Weterynaryjnej.
IX. Informacje różne
 
 • W konkursie (nr. patrz niżej) będzie przyznanych 5 nagród pieniężnych z puli wpisowego
  + wpływów sponsorskich.
 • Flots dla 25% uczestniczących koni w konkursach bez nagród pieniężnych.
 • Lekarz medycyny, weterynarii, kowal będą obecni na terenie zawodów.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
 • Wstęp na teren zawodów bezpłatny.
 • Wstęp do stajni: Szefowie Ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
 • Zgłoszenie - korekta zgłoszeń ostatecznych w dniu zawodów, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
  Uwaga! Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych za zgodą sędziego głównego będzie możliwa w zależności od możliwości organizacyjnych i uiszczeniu - 10 zł kary.
  Konie nie zgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu dodatkowej opłaty - 50 zł.
X. Program zawodów
Niedziela 28.03.2004 godz. 9.00
9:00Konkurs nr 1Pony - 60 cm zwykły Art.238.2.1(możliwy dwukrotny start)
9:30Konkurs nr 2LL - 80-90 cm dokładności
(bez rozgrywki) Art.238.1.1
(możliwy dwukrotny start)
11:00Konkurs nr 3L - 100 cm dokładności
(bez rozgrywki) Art.238.1.1
(możliwy dwukrotny start)
12:30Konkurs nr 4L - 100 cm z oceną stylu Reg. B(możliwy dwukrotny start)
13:30Konkurs nr 5P - 110 cm zwykły Art.238.2.1
14:30Konkurs nr 6P-N - 110-120 cm dwunawrotowy Finał KPR Art.273.4.3(tylko dla zakwalifikowanych drużyn - patrz strona www.aromer.pl - wyniki)
16:00Konkurs nr 7N - 120 cm z jokerem Art. 269.5 
17:00Konkurs nr 8C - 130 cm z jokerem Art. 269.5 
XI. Nagrody
 
 • Suma nagród pieniężnych wynosi - ilość startujących koni x 30 zł
 • Procentowy podział puli nagród:
  - 20% Konkurs nr 5
  - 45% Konkurs nr 7
  - 35% Konkurs nr 8
 • Konkurs nr 6 - Klubowy Puchar Regionalny
  - Pula nagród = ilość startujących drużyn w finale (7*) x 75 zł + 1500 zł z III eliminacji
  - Puchary dla zwycięskiej drużyny + puchar przechodni
  * tyle drużyn ma prawo startu w finale
 • Podział procentowy nagród pieniężnych:
  I m - 40% puli - około 800 zł
  II m - 30% puli - około 600 zł
  III m - 20% puli - około 400 zł
  IV m - 10% puli - około 200 zł
Propozycje zatwierdzone WMOZJ.