...wróć
KJ AromerKlub Jeździecki "AROMER"
05-074 HALINÓW, Józefin 121 A
telefon/fax (0,22) 783-66-10
e-mail: aromer@aromer.pl
strona WWW: www.aromer.pl

Propozycje Zawodów Regionalnych - ZR-B

Józefin, 12 września 2004

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Rodzaj zawodów:
Ranga:ZR-B
Data:12.09.2004
Miejsce:Józefin 121a gm. Halinów
2.Organizatorzy:KJ "Aromer" Józefin
05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250
telefon/fax (0,22) 783-66-10
  "Master Horse"
05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250
telefon (0,22) 795-11-29, fax (0,22) 795-20-11
Jan Ratajczak - (0,602) 64-87-11
 Obsługa komputerowa: "Master Horse"
Monika Obszyńska telefon (0,501) 02-44-42
 Zgłoszenia"Master Horse"
fax: (0,22) 795-20-11 lub e-mail monika-o@rubikon.pl
 Dyrektor zawodów:Wojciech Dąbrowski
05-074 HALINÓW, Józefin, ul. Stołeczna 250,
telefon (0,501) 53-42-31
 
II. PRZEPISY OGÓLNE
 
 • zgodnie z Regulaminem Komisji Skoków i Przepisami PZJ Konkurencji Skoków na 2004
 • dokumentacja zawodników i koni wg. przepisów PZJ 04'
 
III. OSOBY OFICJALNE
 
Komisja Sędziowska:Przewodniczący:Magdalena Antonowicz
Ewa Porębska Gomółka
 Sędzia stylu:Jan Ratajczak
Gospodarz Toru:Jan Ratajczak
Delegat Techniczny: 
Delegat Weterynaryjny: 
Komisarz Zawodów:Wojciech Dąbrowski
Komisja Odwoławcza:do ustalenia na zebraniu technicznym
 
IV. WARUNKI TECHNICZNE
 
 • plac konkursowy - 45 m x 50 m - podłoże - trawa
 • rozprężalnia - 30 m x 40 m - podłoże - piasek i trawa
 
V. ZAPROSZENIA
 Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMOZJ.
VI. OFEROWANE ŚWIADCZENIA
 
 • Noclegi - nie przewidujemy (w razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu u pana W. Dąbrowskiego).
 • Wyżywienie - w barze na terenie zawodów.
 • Stajnie boksowe - ograniczona ilość miejsc (80 boksów) decyduje kolejność zgłoszeń.
  Pasza we własnym zakresie. Boksy w cenie 20 zł, będą przygotowane tylko dla koni, których zawodnicy czy kluby dokonają rezerwacji przy zgłoszeniu ostatecznym 10.09.04. (piątek). W pierwszej kolejności będą przyjmowane konie przyjeżdżające w sobotę od 11 września - wtedy 30 zł.
  Kluby, zawodnicy którzy zarezerwują, a nie wykorzystają zarezerwowanych boksów, będą wciągnięte/ci na listę zalegających i przy okazji innych zawodów te zaległości będą wyegzekwowane.
  Organizator udostępni boksy (pod warunkiem, że będzie dysponował wolnymi miejscami) - dla koni, które nie zgłosiły się w terminie - ale za opłatą 40 zł.
  Jest możliwośc startu w zawodach bez korzystania z boksów.
 
VII. ZGŁOSZENIA
 Na obowiązujących drukach i tylko pisemnie - to będzie przestrzegane.
Termin zgłoszeń ostatecznych: 10 wrzesień (piątek) godz. 20 - KJ "Aromer" - fax (0,22) 795-20-11 lub e-mail monika-o@rubikon.pl.
Wpisowe od konia startującego: 80 zł (Uwaga! Każdy koń ma prawo startu dwukrotnie każdego dnia, według regulaminów).
 
VIII. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
 
 • Lekarz zawodów:
 • Przegląd weterynaryjny - na życzenie lekarza wet. przed stajniami.
 • Dokumentacja koni zgodnie z przepisami PZJ i Komisji Weterynaryjnej.
 
IX. INFORMACJE RÓŻNE
 
 • W konkursie nr 5 i 6 (patrz niżej) będzie przyznanych 5 nagród pieniężnych z puli wpisowego + wpływów sponsorskich.
 • Flots dla 25% uczestniczących koni w konkursach bez nagród pieniężnych.
 • Lekarz medycyny, weterynarii oraz kowal będą obecni na terenie zawodów.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
 • Wstęp na teren zawodów - bezpłatny.
 • Wstęp do stajni - Szefowie Ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
 • Zgłoszenie - korekta zgłoszeń ostatecznych w dniu zawodów, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
  UWAGA - Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych - za zgodą sędziego głównego - będzie możliwa w zależności od możliwości organizacyjnych i uiszczeniu - 30 zł kary.
  Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu dodatkowej opłaty - 50 zł.
 
X. PROGRAM ZAWODÓW
 
Niedziela 12.09.2004
Godz. 10.00 Konkurs nr 1 Pony - 60 cm zwykły
art.238.2.1 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 10.30Konkurs nr 2Pony - 80 cm zwykły
art.238.2.1 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 11.30Konkurs nr 3LL - 80-90 cm dokładności (bez rozgrywki) - towarzyski
art.238.1.1 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 12.30Konkurs nr 4L - 100 cm dokładności (z rozgrywką)
art.238.1.2 (jeden start konia)
Godz. 13.30Konkurs nr 5L - 100 cm z oceną stylu
Reg. B (możliwy dwukrotny start)
Godz. 14.30Konkurs nr 6P - 110 cm
art.238.2.2 - zwykły (jeden start konia)
Godz. 16.00Konkurs nr 7N - 120 cm dwufazowy
art. 274.5.2 (jeden start konia)
 
XI. NAGRODY
 Suma nagród pieniężnych wynosi - ilość startujących koni x 30 zł.
 Procentowy podział puli nagród
- 20 % konkurs nr 4
- 30 % konkurs nr 6
- 50 % konkurs nr 7.
  Podział % nagród pieniężnych na konkursy płatne:
I miejsce- 35 % puli
II miejsce- 25 % puli
III miejsce- 20% puli
IV miejsce- 15 % puli
V miejsce- 10 % puli
 SYMULACJA:
Pula 100 koni x 30 zł = 3000 zł.
Konkurs nr 7 - pula = 1500 zł
I miejsce- 525 zł
II miejsce- 375 zł
III miejsce- 300 zł
IV miejsce- 225 zł
V miejsce- 150 zł
 
Propozycje zatwierdzone WMOZJ.