... wróć
AratSzkoła Jazdy Konnej - Klub Jeździecki ARAT
Stajnia w Golędzinowie

55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Kruczkowskiego 3
e-mail: kjarat@poczta.onet.pl
telefon: (0,604) 23-11-77
 
Propozycje Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody
- I Runda Eliminacyjna Pucharu DZJ

Golędzinów, 18 kwiecień 2004
1.Organizator:Klub Jeździecki ARAT Oborniki Śląskie
2.Miejsce zawodów:Hipodrom Szkoły Jazdy Konnej w Golędzinowie
3.Termin zawodów:18 kwietnia 2004 r.
4.Zgłoszenia:na adres: Klub Jeździecki ARAT
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul. Kruczkowskiego 3
lub e-mail: kjarat@poczta.onet.pl
telefon (0,604) 23-11-77
5.Termin zgłoszeń:15.04.2004 r. - zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
6.Uczestnictwo:Kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ i zaproszeni goście.
7.Osoby funkcyjne:
Sędzia główny:Izabella Beck-Kaczkowska
Sędzia stylu:Piotr Krysmann
Gospodarz Toru:Marcin Klupś
Sędziowie:Włodzimierz Molenda
Agnieszka Krysmann
Justyna Śniecińska
Wanda Obrocka
8.Program zawodów:
niedziela, 18.04.2004 r.
godz. 9.00Konkurs nr 1kl. LL dokładności bez rozgrywki art. 238 p.1
godz. 10.30Konkurs nr 2kl. LL dla kucy, dwufazowy art. 284 p.2.3
godz. 10.50Konkurs nr 3kl. LL dla studentów UWr. art. 284 p.2.3
godz. 11.40Konkurs nr 4kl. L juniorów z oceną stylu jeźdźca art. P-3
godz. 13.10Konkurs nr 5kl. L seniorów:
Seria A: z oceną stylu jeźdźca art. P-3
Seria B: dokładności bez rozgrywki art. 238 p.1
godz. 15.30Konkurs nr 6kl. P dokładności z jedną rozgrywką art. 238 AM 3
godz. 17.15Konkurs nr 7kl. N dwufazowy art. 284 p.2.3
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie
godz. 18.30Konkurs nr 8kl. C zwykły art. 238. p2A2
o Puchar Prezesa KJ ARAT Oborniki Śląskie
9.Dekoracje i wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
10.Warunki techniczne:rozprężania: podłoże piaszczyste
hipodrom: podłoże piaszczysto-trawiaste
11.Opłata organizacyjna:30 zł od startu.
 Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.
Każda zmiana na liście startowej po jej zamknięciu podlega opłacie 30 zł.
12.Uwagi:
  • zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów
  • organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz ograniczenia ilości startujących koni
  • w konkursach nr 1, 2, 4, 5 istnieje możliwość podwójnych startów
  • informacje dodatkowe pod numerem telefonu: (0,604) 23-11-77
  • organizator nie zapewnia boksów ani koniowiązów na miejscu zawodów
13.Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja PZJ.
14.Studentów obowiązują aktualne badania sportowo - lekarskie, legitymacja AZS oraz indeks UWr.
15.Do Pucharu DZJ zaliczane są konkursy nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
16.Propozycje zatwierdzone przez DZJ we Wrocławiu w dniu 06.04.2004 r.