...wróć
 Klub Jeździecki "Absolut"
51-311 WROCŁAW, Wilczyce, ul. Wilczycka 5a
telefon/fax: (0,71) 398-83-14
e-mail: kjabsolut@kjabsolut.pl
strona WWW: www.kjabsolut.pl
Propozycje okręgowych zawodów w ujeżdżeniu
Klub Jeździecki Absolut, 23 maja 2004
1.Organizator:Klub Jeździecki "Absolut"
2.Termin:23.05.2004.
3.Miejsce:KJ "Absolut", 51-311 WROCŁAW, Wilczyce, ul. Wilczycka 5a
4.Uczestnicy:kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ
5.Termin zgłoszeń: 19.05.2004 (środa)
Zgłoszenia można przesyłać:
faksem (0,71) 398-83-14, pocztą lub e-mailem: kjabsolut@kjabsolut.pl
(z podaniem telefonu zwrotnego).
Liczba miejsc w konkursach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6.Program:
 
9.30 rozpoczęcie- konkurs klasa L2
- konkurs klasa P1
- konkurs klasa C1
- konkurs klasa CC1
- konkurs klasa N1
7.Opłaty startowe:Klasy L, P, N: 30 zł, klasy C1, CC1: start bezpłatny.
Opłata dodatkowa za zmiany po wyznaczonym terminie: 30 zł.
8.Warunki techniczne:czworobok konkursowy: 20x60m, podłoże piaszczyste, rozprężania: podłoże trawiasto-piaszczyste.
9.Komisja sędziowska: Marek Gajewski
Ewa Formicka
Marek Pawłowicz
10.Lekarz weterynarii: Piotr Tarnowski.
11.Dokumentacja:- wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ,
- wymagane aktualne badania i szczepienia koni,
- wymagane aktualne badania zawodników.
12.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. Organizator zaleca ubezpieczenia zawodników i koni.
13.Dla zwycięzców przewidziane nagrody oraz flo.
14.Wynajęcie boksu: 30 zł (boksy otwarte). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
15.Ewentualne protesty - kaucja za złożenie protestu: 100 zł.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
17.Propozycje zatwierdzone w DZJ w dniu 09.05.2004.
18.Dodatkowe informacje o zawodach:
strona WWW: www.kjabsolut.pl
e-mail: kjabsolut@kjabsolut.pl
telefon: (0,601) 56-26-11
 UWAGA:
Dzień przed zawodami listy startowe będą umieszczone na stronie internetowej - www.kjabsolut.pl
 Podczas zawodów odbędzie się pokaz Pani Jolanty Lipka jazdy w damskim siodle.
 Serdecznie zapraszamy!